Strategische publicaties

Rapport: Onderzoek Architectenbranche – 2018

De rol en positie van de architect is door deze transformatie onder druk komen te staan en meer hybride geworden. Deze ontwikkelingen vinden niet alleen in Nederland maar ook internationaal plaats. Dit in een tijd

Position Paper Gezonde Architectenselecties

Met onze 4e Position Paper doen we een oproep aan alle professionele opdrachtgevers – van ontwikkelaars tot gemeenten – om mee te bouwen aan gezonde architectenselecties. Deel dit paper met je opdrachtgever, neem het samen door

Beleidsplan Impact 2017-2019

Maatschappij, markt en vak veranderen, met name op het gebied van technologie en duurzaamheid. Daarom presenteren wij ons beleidsplan in kapitalen: IMPACT

Position paper Innovatie

Nu verandering een constante is, is innovatie een noodzaak geworden. Maatschappelijke vraagstukken en opgaven vragen om innovatieve oplossingen.

Position Paper Gedragscode

De intentie van de BNA is om de gedragscode bij te laten dragen aan een actieve dialoog over ethiek, waarden en normen.

Top 3 meest bezochte pagina's

    De Nieuwe Regeling (DNR)

    De algemene voorwaarden voor adviseurs van opdrachtgevers zijn vastgelegd in De Nieuwe Regeling (DNR). Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden is een goede afweging van belangen gemaakt. Ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de architect is afgestemd op de algemene voorwaarden in de DNR. Eenduidige regeling DNR staat voor De Nieuwe Regeling. DNR is een eenduidige regeling, die ...

    Standaardtaakbeschrijving (STB)

    Je kunt zelf werkzaamheden toevoegen of bepaalde taken nader specificeren. Daarnaast is het mogelijk een taakverdelingsoverzicht te maken met de verdeling van werkzaamheden over de betrokkenen bij een bepaald project. De STB kan worden toegepast in samenhang met DNR, de standaardvoorwaarden voor overeenkomsten tussen adviseurs en opdrachtgevers. STB 2014 De laatste versie van de STB dateert van 2014 ...

Inloggen op BNA

(Sluiten)