Architectenbranche bouwt graag mee aan vertrouwen

Reactie BNA op Regeerakkoord

12 oktober 2017

“Het is een Heel Holland Pakt Wat-akkoord geworden: verantwoord, geen ideologische hoogstandjes, voor iedereen wat en een paar slimme, pragmatische doorbraken”, aldus BNA-directeur Fred Schoorl. Voor de creatieve ondernemers is de balans positief, voor een verbeterd architectuurklimaat is meer nodig. “Het moet natuurlijk verder gaan dan alleen genoemd worden. De kracht van de creatieve industrie mag nog beter benut worden. De coalitiepartijen zien de creatieve ondernemer niet alleen staan, zij erkennen onze bijdrage aan het oplossen van de grote opgaven, of het nu om klimaat, zorg of woningnood gaat.”

De BNA wil nu graag gezamenlijk doorpakken met kwaliteit van leven, versnelling van duurzaam bouwen en de inzet van ontwerpkracht, aldus Schoorl, die verder blij is dat de gezamenlijke lobby doorklinkt in met name de ondernemersmaatregelen op het gebied van arbeidsmarkt, innovatie en belastingen.

Positief: ondernemerslasten omlaag

Het feit dat er lastenverlichting komt is positief. Maar vooral een extra proefjaar voor tijdelijke contracten, de verminderde loondoorbetaling bij ziekte en de herziening op ontslagrecht, gaat de nog kwetsbare architectenbranche helpen. De BNA is ronduit trots dat de met de vakbonden ingezette weg om voor de architectenbranche een bodem voor ZZP-ers en daarmee een gelijk speelveld voor bedrijven te regelen, naechoot in dit akkoord. Schoorl: “Daar liepen we op de troepen vooruit, maar die gezamenlijke inspanning van vakbonden en werkgevers heeft wel resultaat. Dat geldt ook voor toegankelijker aanbesteden voor het MKB. De BNA heeft beter en circulair aanbesteden hoog in het vaandel.”

Keuze voor klimaat biedt kansen

Inhoudelijk ziet de BNA aangrijpingspunten voor collectieve actie op inhoudelijke punten. De keuze om de kracht van architectuur te koppelen aan technologische en duurzame ontwikkeling is kansrijk. Het is positief dat het regeerakkoord echt kiest voor klimaat. Dat helpt ook de Bouwagenda vooruit. Door de terechte aandacht voor energie en CO2 blijft die voor grondstoffen en circulair bouwen onderbelicht. Schoorl: “Daarom kiest de BNA ervoor om juist het accent op circulair ontwerpen en bouwen te leggen. Daar moeten nog heel veel meters worden gemaakt.”

Groot gemis: ruimtelijke regie en nieuw cultureel elan

Ook positief is dat er veel aandacht is voor slimme mobiliteit, klimaatbestendig inrichten, internationalisering en digitalisering. De technologische revolutie in de bouw is onderweg en kan Nederland in de voorhoede helpen. De BNA vindt het daarentegen jammer dat het ten enenmale ontbreekt aan versterking van ruimtelijke regie en nieuw cultureel elan. Op dat punt slaat de balans tussen behoud en ontwikkeling negatief door. Schoorl: “Al met al is er voldoende grondstof om te bouwen aan vertrouwen. Gezamenlijk de schouders eronder en doorpakken, nu de tijd doortikt. Als het om bouwen aan vertrouwen gaat staat de architectenbranche klaar om een inspirerende en concrete bijdrage te leveren aan kwaliteit van leven en duurzame oplossingen. Aan de slag!”

Algemeen: Laatste BNA nieuws

vr 03 aug 2018

JOIN the PRIDE

  • Type: overig
  • Locatie: Pension Homeland, Amsterdam
  • Organisatie: BNA
JOIN the PRIDE

Nieuws / 13 jul, 2018

CAO – salaristabellen per 1 juli 2018

In april 2018 is de loonaanpassing voor de vervolgperiode binnen het cao-tijdvak (tot 1 maart 2019) vastgesteld en zijn salaristabellen toegevoegd per 1 juli 2018 en 1 januari 2019. De in de tabel vermelde bruto-maandsalarissen

CAO – salaristabellen per 1 juli 2018

Nieuws / 19 apr, 2018

Akkoord over loonontwikkeling 2018-2019

De BNA en de vakbonden (CNV, De Unie) hebben na de ledenraadplegingen onder werkgevers en medewerkers een akkoord bereikt over de loonontwikkeling 2018-2019. Deze loonontwikkeling was bij het afsluiten van de cao 2017-2019 (die afloopt

Akkoord over loonontwikkeling 2018-2019

Nieuws / 15 mrt, 2018

Onderhandelingsresultaat over loonontwikkeling 2018-2019

Op donderdag 8 maart 2018 heeft de cao-delegatie van de BNA een onderhandelingsresultaat bereikt over de loonontwikkeling 2018-2019. Deze loonontwikkeling was bij het afsluiten van de cao 2017-2019 (die afloopt op 28 februari 2019) afhankelijk

Onderhandelingsresultaat over loonontwikkeling 2018-2019

Nieuws / 12 mrt, 2018

Wijziging aanlevering gegevens Pensioenfonds

Het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus heeft de uitvoering van de pensioenregeling per 1 januari 2018 uitbesteed aan pensioenuitvoerder APG. Hierdoor is het aanleverproces veranderd. Graag informeert het Pensioenfonds nogmaals over de wijzigingen. Van voorschotnota naar

Wijziging aanlevering gegevens Pensioenfonds

Inloggen op BNA

(Sluiten)