Ruimtelijke kwaliteit en aanbesteden op één

Bureaus benoemen belangrijke public affairs thema’s

3 juli 2018

Architectenbureaus geven de hoogste prioriteit aan ruimtelijke kwaliteit en aanbesteden, gevolgd door bouwregelgeving, innovatie en onderwijs. Arbeidsmarkt en internationalisering zijn ook van belang, maar worden relatief minder vaak genoemd. Dat blijkt uit het BNA Verdiepingsonderzoek voorjaar 2018 naar de belangrijkste public affairs-onderwerpen.

Welke prioriteit geeft u aan de volgende onderwerpen (10 = hoog, 1 = laag) / Bron: Panteia / BNA Verdiepingonderzoek

Ruimtelijke kwaliteit
Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit van steden, dorpen, wijken en landschap staat het hoogst op de agenda van bureaus. Ruimtelijke kwaliteit vereist volgens de meeste bureaus een duidelijke visie en een vorm van regie van de overheid hierop. Het uitdragen van het belang van ruimtelijke kwaliteit voor opdrachtgevers en de maatschappij vraagt volgens bureau om continue inspanning van de BNA, architecten, politici en media. BNA-voorzitter Nathalie de Vries: “Tijdens de huidige bouwwoede lijkt kwantiteit de overhand te hebben, het gaat te weinig over kwaliteit. Daarom is onze boodschap aan de markt en de politiek: betrek architecten bij het maken van verstandige keuzes over waar je bouwt en bij het vormen van ruimtelijke visies. Bij de Neprom en De Bouwagenda is wat dit aangaat nog een wereld te winnen.’

Aanbesteden
Aanbesteden blijft een ander belangrijk onderwerp. Bureaus vinden dat gevraagde voorinvesteringen bij aanbestedingen terugverdiend moeten kunnen worden. Jonge bureaus vragen vooral om meer en betere kansen voor jonge architecten. Tenders dienen proportioneel en transparant te zijn en selecties zouden meer op kwaliteit dan enkel op prijs moeten plaatsvinden.

Bouwregelgeving, innovatie en onderwijs
Ten aanzien van regelgeving wijzen bureaus op het belang van eenduidige welstandsregels en bestemmingsplannen, auteursrecht, kwaliteitsborging en de behandeling van bouwaanvragen door gemeenten. Innovatiethema’s zijn vooral de energietransitie, circulariteit en digitalisering. Bij onderwijs noemen bureaus de aansluiting tussen onderwijs en praktijk, beroepservaring en -ontwikkeling.

Arbeidsmarkt en internationalisering
Arbeidsmarkt en internationalisering zijn ook van belang, maar worden minder vaak genoemd. Andere onderwerpen waar bureaus aandacht voor vragen zijn krimpgebieden en communicatie toegevoegde waarde van de architect voor opdrachtgevers.

BNA & public affairs
De BNA is een netwerk dat modern, creatief ondernemerschap bevordert. Met als drijfveer de kracht van architectuur voor de leefomgeving. De BNA behartigt belangen van leden op thema’s die zij belangrijk vinden, zoals via Toekomstscenario’s, Beste Gebouw van het Jaar, aardbevingsbestendig ontwerpen en bouwen in Groningen, de Bouwagenda, de lobby voor beter aanbesteden, inspraak in nationale bouwregeleving, branchebrede arbeidsvoorwaarden, programma’s op circulair ontwerpen en technologische innovatie, de BNA Academie en BNA International.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 18 feb, 2019

De aanbestedingspraktijk: kleine stapjes voorwaarts

De Aanbestedingspraktijk blijft problematisch. Desondanks  zijn recente ontwikkelingen te bespeuren die de praktijk verbeteren. De adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts en het Programma Beter aanbesteden dragen bij aan een betere selectiecultuur. Onlangs heeft de

De aanbestedingspraktijk: kleine stapjes voorwaarts

Nieuws / 14 feb, 2019

Wees realistisch, eis het onmogelijke

 Jort Kelder is juryvoorzitter van de 2019-verkiezing van BNA Beste Gebouw van het Jaar. Als opwarmer stelden we Jort wat gerichte vragen. We kregen waar we op hoopten: prikkelende antwoorden. ‘Laten we in hemelsnaam starten

Wees realistisch, eis het onmogelijke

Nieuws / 05 feb, 2019

Ledenraadverkiezing 2019

In de week van 25 februari a.s. vindt de digitale verkiezing voor de ledenraad van de BNA plaats. Via deze verkiezing kan ieder BNA bureaulid stemmen op de kandidaat / bureaudirecteur die naar zijn idee

Ledenraadverkiezing 2019

Inloggen op BNA

(Sluiten)