Ruimtelijke kwaliteit en aanbesteden op één

Bureaus benoemen belangrijke public affairs thema’s

3 juli 2018

Architectenbureaus geven de hoogste prioriteit aan ruimtelijke kwaliteit en aanbesteden, gevolgd door bouwregelgeving, innovatie en onderwijs. Arbeidsmarkt en internationalisering zijn ook van belang, maar worden relatief minder vaak genoemd. Dat blijkt uit het BNA Verdiepingsonderzoek voorjaar 2018 naar de belangrijkste public affairs-onderwerpen.

Welke prioriteit geeft u aan de volgende onderwerpen (10 = hoog, 1 = laag) / Bron: Panteia / BNA Verdiepingonderzoek

Ruimtelijke kwaliteit
Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit van steden, dorpen, wijken en landschap staat het hoogst op de agenda van bureaus. Ruimtelijke kwaliteit vereist volgens de meeste bureaus een duidelijke visie en een vorm van regie van de overheid hierop. Het uitdragen van het belang van ruimtelijke kwaliteit voor opdrachtgevers en de maatschappij vraagt volgens bureau om continue inspanning van de BNA, architecten, politici en media. BNA-voorzitter Nathalie de Vries: “Tijdens de huidige bouwwoede lijkt kwantiteit de overhand te hebben, het gaat te weinig over kwaliteit. Daarom is onze boodschap aan de markt en de politiek: betrek architecten bij het maken van verstandige keuzes over waar je bouwt en bij het vormen van ruimtelijke visies. Bij de Neprom en De Bouwagenda is wat dit aangaat nog een wereld te winnen.’

Aanbesteden
Aanbesteden blijft een ander belangrijk onderwerp. Bureaus vinden dat gevraagde voorinvesteringen bij aanbestedingen terugverdiend moeten kunnen worden. Jonge bureaus vragen vooral om meer en betere kansen voor jonge architecten. Tenders dienen proportioneel en transparant te zijn en selecties zouden meer op kwaliteit dan enkel op prijs moeten plaatsvinden.

Bouwregelgeving, innovatie en onderwijs
Ten aanzien van regelgeving wijzen bureaus op het belang van eenduidige welstandsregels en bestemmingsplannen, auteursrecht, kwaliteitsborging en de behandeling van bouwaanvragen door gemeenten. Innovatiethema’s zijn vooral de energietransitie, circulariteit en digitalisering. Bij onderwijs noemen bureaus de aansluiting tussen onderwijs en praktijk, beroepservaring en -ontwikkeling.

Arbeidsmarkt en internationalisering
Arbeidsmarkt en internationalisering zijn ook van belang, maar worden minder vaak genoemd. Andere onderwerpen waar bureaus aandacht voor vragen zijn krimpgebieden en communicatie toegevoegde waarde van de architect voor opdrachtgevers.

BNA & public affairs
De BNA is een netwerk dat modern, creatief ondernemerschap bevordert. Met als drijfveer de kracht van architectuur voor de leefomgeving. De BNA behartigt belangen van leden op thema’s die zij belangrijk vinden, zoals via Toekomstscenario’s, Beste Gebouw van het Jaar, aardbevingsbestendig ontwerpen en bouwen in Groningen, de Bouwagenda, de lobby voor beter aanbesteden, inspraak in nationale bouwregeleving, branchebrede arbeidsvoorwaarden, programma’s op circulair ontwerpen en technologische innovatie, de BNA Academie en BNA International.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

di 13 nov 2018

Leiderschap in projecten

  • Type: training
  • Locatie: Diverse locaties in het land
  • Organisatie: BNA Academie
  • Onderwerp: Projectmanagement
Leiderschap in projecten

Nieuws / 13 nov, 2018

BNA presenteert onderzoek naar circulair ontwerpen en bouwen

BNA-voorzitter Nathalie de Vries heeft afgelopen donderdag het onderzoeksrapport ‘Samen Circulair Ontwerpen’ aangeboden aan Elphi Nelissen, voorzitter van de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie. De BNA heeft onderzoek laten doen naar de behoeften van architectenbureaus over circulair

BNA presenteert onderzoek naar circulair ontwerpen en bouwen

Nieuws / 13 nov, 2018

Werkgeversbijeenkomst over cao inzet van de BNA

De huidige cao loopt tot en met 28 februari 2019. Begin 2019 starten daarom de onderhandelingen over een nieuwe cao. De BNA wil de nieuwe cao zo vormgeven dat deze bureaus faciliteert en zij goed kunnen

Werkgeversbijeenkomst over cao inzet van de BNA

Nieuws / 12 nov, 2018

Herontwikkeling van Hoog Catharijne te Utrecht

Het masterplan voor de herontwikkeling van Hoog Catharijne is gemaakt door STIR Architecture (voormalig Altoon Partners). STIR werkt sinds 2003 samen met Klepierre, één van Europa’s toonaangevende retailontwikkelaars, aan het ontwerp voor deze transformatie in

Herontwikkeling van Hoog Catharijne te Utrecht

Nieuws / 06 nov, 2018

BNA Architectendag 2018..

De poëzie van Eric Vloeimans’ trompetgeluid bij de video van het Mecanoo oeuvre – alweer poëzie – was nog maar net weggeëbd, toen The New Farm begon te trillen onder het applaus. De apotheose was

BNA Architectendag 2018..

Inloggen op BNA

(Sluiten)