Ruimtelijke kwaliteit en aanbesteden op één

Bureaus benoemen belangrijke public affairs thema’s

3 juli 2018

Architectenbureaus geven de hoogste prioriteit aan ruimtelijke kwaliteit en aanbesteden, gevolgd door bouwregelgeving, innovatie en onderwijs. Arbeidsmarkt en internationalisering zijn ook van belang, maar worden relatief minder vaak genoemd. Dat blijkt uit het BNA Verdiepingsonderzoek voorjaar 2018 naar de belangrijkste public affairs-onderwerpen.

Welke prioriteit geeft u aan de volgende onderwerpen (10 = hoog, 1 = laag) / Bron: Panteia / BNA Verdiepingonderzoek

Ruimtelijke kwaliteit
Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit van steden, dorpen, wijken en landschap staat het hoogst op de agenda van bureaus. Ruimtelijke kwaliteit vereist volgens de meeste bureaus een duidelijke visie en een vorm van regie van de overheid hierop. Het uitdragen van het belang van ruimtelijke kwaliteit voor opdrachtgevers en de maatschappij vraagt volgens bureau om continue inspanning van de BNA, architecten, politici en media. BNA-voorzitter Nathalie de Vries: “Tijdens de huidige bouwwoede lijkt kwantiteit de overhand te hebben, het gaat te weinig over kwaliteit. Daarom is onze boodschap aan de markt en de politiek: betrek architecten bij het maken van verstandige keuzes over waar je bouwt en bij het vormen van ruimtelijke visies. Bij de Neprom en De Bouwagenda is wat dit aangaat nog een wereld te winnen.’

Aanbesteden
Aanbesteden blijft een ander belangrijk onderwerp. Bureaus vinden dat gevraagde voorinvesteringen bij aanbestedingen terugverdiend moeten kunnen worden. Jonge bureaus vragen vooral om meer en betere kansen voor jonge architecten. Tenders dienen proportioneel en transparant te zijn en selecties zouden meer op kwaliteit dan enkel op prijs moeten plaatsvinden.

Bouwregelgeving, innovatie en onderwijs
Ten aanzien van regelgeving wijzen bureaus op het belang van eenduidige welstandsregels en bestemmingsplannen, auteursrecht, kwaliteitsborging en de behandeling van bouwaanvragen door gemeenten. Innovatiethema’s zijn vooral de energietransitie, circulariteit en digitalisering. Bij onderwijs noemen bureaus de aansluiting tussen onderwijs en praktijk, beroepservaring en -ontwikkeling.

Arbeidsmarkt en internationalisering
Arbeidsmarkt en internationalisering zijn ook van belang, maar worden minder vaak genoemd. Andere onderwerpen waar bureaus aandacht voor vragen zijn krimpgebieden en communicatie toegevoegde waarde van de architect voor opdrachtgevers.

BNA & public affairs
De BNA is een netwerk dat modern, creatief ondernemerschap bevordert. Met als drijfveer de kracht van architectuur voor de leefomgeving. De BNA behartigt belangen van leden op thema’s die zij belangrijk vinden, zoals via Toekomstscenario’s, Beste Gebouw van het Jaar, aardbevingsbestendig ontwerpen en bouwen in Groningen, de Bouwagenda, de lobby voor beter aanbesteden, inspraak in nationale bouwregeleving, branchebrede arbeidsvoorwaarden, programma’s op circulair ontwerpen en technologische innovatie, de BNA Academie en BNA International.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

wo 26 sep 2018

Queering Architecture: Noncompliant Bodies

  • Type: overig
  • Locatie: Faculteit Bouwkunde, Zaal K, Julianalaan 134, 2628 BL Delft
  • Organisatie: Het Nieuwe Instituut
  • Onderwerp: Architectuur en ontwerpen Extern
Queering Architecture: Noncompliant Bodies

Nieuws / 13 sep, 2018

Maarten Polkamp gekozen tot vicevoorzitter

Het BNA-bestuur heeft Maarten Polkamp gevraagd Maartje Luisman op te volgen als vicevoorzitter. Maarten, partner van het Rotterdamse Personal Architecture, is sinds begin 2016 actief als Bestuurslid bij de BNA. Maarten, van harte. Welke taak

Maarten Polkamp gekozen tot vicevoorzitter

Nieuws / 13 sep, 2018

Klacht BNA gegrond: unieke ontwerpopdracht dient aanbesteed

De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft opnieuw een klacht van de BNA gegrond verklaard. Het Kröller-Müller Museum wilde rechtstreeks een overheidsopdracht voor een uitbreiding gunnen aan een buitenlandse architect, hetgeen in strijd is met de aanbestedingsplicht.

Klacht BNA gegrond: unieke ontwerpopdracht dient aanbesteed

Nieuws / 13 sep, 2018

Top-5 Jord: ga deze zien @ AFFR!

BNA is partner van het Architecture Film Festival Rotterdam. Het programma is rond, dus een goed moment om festival-directeur Jord den Hollander te vragen welke films we moeten gaan zien. Top-5 Jord: ga deze zien!

Top-5 Jord: ga deze zien @ AFFR!

Inloggen op BNA

(Sluiten)