Ruimtelijke kwaliteit en aanbesteden op één

Bureaus benoemen belangrijke public affairs thema’s

3 juli 2018

Architectenbureaus geven de hoogste prioriteit aan ruimtelijke kwaliteit en aanbesteden, gevolgd door bouwregelgeving, innovatie en onderwijs. Arbeidsmarkt en internationalisering zijn ook van belang, maar worden relatief minder vaak genoemd. Dat blijkt uit het BNA Verdiepingsonderzoek voorjaar 2018 naar de belangrijkste public affairs-onderwerpen.

Welke prioriteit geeft u aan de volgende onderwerpen (10 = hoog, 1 = laag) / Bron: Panteia / BNA Verdiepingonderzoek

Ruimtelijke kwaliteit
Aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit van steden, dorpen, wijken en landschap staat het hoogst op de agenda van bureaus. Ruimtelijke kwaliteit vereist volgens de meeste bureaus een duidelijke visie en een vorm van regie van de overheid hierop. Het uitdragen van het belang van ruimtelijke kwaliteit voor opdrachtgevers en de maatschappij vraagt volgens bureau om continue inspanning van de BNA, architecten, politici en media. BNA-voorzitter Nathalie de Vries: “Tijdens de huidige bouwwoede lijkt kwantiteit de overhand te hebben, het gaat te weinig over kwaliteit. Daarom is onze boodschap aan de markt en de politiek: betrek architecten bij het maken van verstandige keuzes over waar je bouwt en bij het vormen van ruimtelijke visies. Bij de Neprom en De Bouwagenda is wat dit aangaat nog een wereld te winnen.’

Aanbesteden
Aanbesteden blijft een ander belangrijk onderwerp. Bureaus vinden dat gevraagde voorinvesteringen bij aanbestedingen terugverdiend moeten kunnen worden. Jonge bureaus vragen vooral om meer en betere kansen voor jonge architecten. Tenders dienen proportioneel en transparant te zijn en selecties zouden meer op kwaliteit dan enkel op prijs moeten plaatsvinden.

Bouwregelgeving, innovatie en onderwijs
Ten aanzien van regelgeving wijzen bureaus op het belang van eenduidige welstandsregels en bestemmingsplannen, auteursrecht, kwaliteitsborging en de behandeling van bouwaanvragen door gemeenten. Innovatiethema’s zijn vooral de energietransitie, circulariteit en digitalisering. Bij onderwijs noemen bureaus de aansluiting tussen onderwijs en praktijk, beroepservaring en -ontwikkeling.

Arbeidsmarkt en internationalisering
Arbeidsmarkt en internationalisering zijn ook van belang, maar worden minder vaak genoemd. Andere onderwerpen waar bureaus aandacht voor vragen zijn krimpgebieden en communicatie toegevoegde waarde van de architect voor opdrachtgevers.

BNA & public affairs
De BNA is een netwerk dat modern, creatief ondernemerschap bevordert. Met als drijfveer de kracht van architectuur voor de leefomgeving. De BNA behartigt belangen van leden op thema’s die zij belangrijk vinden, zoals via Toekomstscenario’s, Beste Gebouw van het Jaar, aardbevingsbestendig ontwerpen en bouwen in Groningen, de Bouwagenda, de lobby voor beter aanbesteden, inspraak in nationale bouwregeleving, branchebrede arbeidsvoorwaarden, programma’s op circulair ontwerpen en technologische innovatie, de BNA Academie en BNA International.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

vr 03 aug 2018

JOIN the PRIDE

  • Type: overig
  • Locatie: Pension Homeland, Amsterdam
  • Organisatie: BNA
JOIN the PRIDE

Nieuws / 19 jul, 2018

Doe mee met jouw idee tijdens BNA Architectendag 2018

Wat mag volgens jou echt niet ontbreken tijdens de BNA Architectendag? Heb je een suggestie voor een spreker, onderwerp, workshop of activiteit? Of misschien ben je zelf zo’n spreker met een sterk en bevlogen verhaal?

Doe mee met jouw idee tijdens BNA Architectendag 2018

Nieuws / 17 jul, 2018

Joost Ector, bedankt voor de 7 fijne jaren!

“Vanaf vandaag moeten we zijn prikkelende meningen over de staat van het architectenvak weer volgen via zijn columns”, twittert BNA-voorzitter Nathalie de Vries. Zeven aaneengesloten jaren heeft Joost Ector in het BNA-bestuur gezeten en op

Joost Ector, bedankt voor de 7 fijne jaren!

Nieuws / 17 jul, 2018

Exclusieve rondleiding door Beste Gebouwen 2018

Als afsluiting van BNA Beste Gebouw van het Jaar 2018 organiseerden we in samenwerking met mediapartner De Volkskrant twee exclusieve rondleidingen in Arnhem. De eerste rondleiding vond plaats in hét Beste Gebouw van 2018: Het

Exclusieve rondleiding door Beste Gebouwen 2018

Nieuws / 17 jul, 2018

Bouwsector en overheid tekenen intentieverklaring voor verdere digitalisering

In Delft tekende op 9 juli de bouwsector samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een intentieverklaring. Daarin staat dat de sector een Nationaal Digitaliserings- & Informatiseringprogramma opstelt met sectorbrede afspraken over uitwisseling,

Bouwsector en overheid tekenen intentieverklaring voor verdere digitalisering

Inloggen op BNA

(Sluiten)