Aanbestedingstafel #6

Samenwerken aan beter aanbesteden

4 december 2018

Op 7 november organiseerde de BNA voor de zesde keer een Aanbestedingstafel om samen met architecten, opdrachtgevers en adviseurs mogelijke verbeteringen van de aanbestedingspraktijk te bespreken.

Tenderkosten
Fred Schoorl attendeert de aanwezigen op de Handreiking Tenderkosten, die Staatssecretaris Keijzer onlangs naar de Tweede Kamer zond. Die handreiking is een stap in de goede richting om de aanbestedingspraktijk te verbeteren. Het geeft aanbesteders een afwegingskader om de tenderkosten te beteugelen. De Richtlijn Gezonde Architectenselecties, die vanuit de vorige aanbestedingstafels ontwikkeld is, is prominent opgenomen als best practice in de handreiking.  Daar mogen de deelnemers aan de aanbestedingstafel best trots op zijn De deelnemers merken dat de praktijk verbetert op dit punt, maar we zijn er nog lang niet.

Tenderkosten en een redelijke vergoeding zijn tegenwoordig bespreekbaar. Met name professionele aanbesteders kennen de Richtlijn Gezonde Architectenselecties. Incidentele opdrachtgevers bereiken blijft echter lastig. Erkenning in de Handreiking Tenderkosten helpt zeker, maar de BNA wil nog meer energie steken in het promoten van haar richtlijn onder incidentele opdrachtgevers. Samenwerking zoeken met organisaties als VNG, NEVI en PIANOo kan daarbij helpen.

Richtlijn Proportionele Voorselecties
Tijdens de Aanbestedingstafel stond ook de aangepaste versie van een richtlijn voor proportionele voorselecties op het programma. Tijdens de vorige Aanbestedingstafel werd een eerdere versie van die richtlijn positief ontvangen, maar werd een concreet stappenplan gemist. De ingevoegde schema’s geven meer richting, maar het blijft een lang stuk. De werkgroep wordt aangeraden om een samenvattend stroomschema toe te voegen, en de concrete tips uit te lichten in de lopende tekst. Daarnaast moet de tekst meer toegesneden worden op de beoogde doelgroep(en), moeten meer opdrachtgevers geconsulteerd worden bij de volgende redactieslag en moet worden nagedacht over een strategie om de richtlijn onder de aandacht van de buitenwereld te brengen.

Update Manifest Beter Aanbesteden
In 2019 gaat de BNA de beschikbare richtlijnen actief promoten en het effect ervan monitoren. Ook is het van belang om de samenhang van de BNA-richtlijnen en andere acties – onder meer vanuit Beter Aanbesteden – te borgen.  Dat kan worden bewerkstelligd  door het Manifest Beter Aanbesteden te updaten. Het vernieuwde manifest kan dienen als een overkoepelende kapstok, die de verschillende tools en richtlijnen op overzichtelijke wijze ontsluit voor de architectenbranche. De voorgestelde onderwerpen voor eventuele nieuwe richtlijnen (o.m. inkoopvoorwaarden en beoordelingsmethodieken) worden reeds opgepakt onder het Programma Beter Aanbesteden. De BNA is daarbij betrokken. Het is beter om aan te haken op deze initiatieven dan om zelf separate tools te ontwikkelen.

Lees hier het volledige verslag van Aanbestedingstafel #6.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 18 feb, 2019

De aanbestedingspraktijk: kleine stapjes voorwaarts

De Aanbestedingspraktijk blijft problematisch. Desondanks  zijn recente ontwikkelingen te bespeuren die de praktijk verbeteren. De adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts en het Programma Beter aanbesteden dragen bij aan een betere selectiecultuur. Onlangs heeft de

De aanbestedingspraktijk: kleine stapjes voorwaarts

Nieuws / 05 feb, 2019

Architecten willen af van buitensporige aansprakelijkheidsrisico’s

Architecten, ingenieurs, installateurs en softwareleveranciers vechten tegen buitensporige aansprakelijkheidsrisico’s in contracten. ‘De gewoonte is gegroeid om de projectrisico’s zoveel mogelijk op het bordje van adviseurs te leggen. Die kunnen zich hiertegen nauwelijks verzekeren. Een opdracht

Architecten willen af van buitensporige aansprakelijkheidsrisico’s

Nieuws / 29 jan, 2019

Architecten herontwerpen vaker door stijgende bouwkosten

‘Architectenbureaus moeten door de sterk stijgende bouwkosten steeds vaker hun ontwerpen aanpassen’ aldus de BNA in Het Financiële Dagblad. De BNA roept bureaus op hier vooraf goede afspraken over te maken met opdrachtgevers en aannemers.

Architecten herontwerpen vaker door stijgende bouwkosten

Inloggen op BNA

(Sluiten)