Aanbestedingstafel #6

Samenwerken aan beter aanbesteden

4 december 2018

Op 7 november organiseerde de BNA voor de zesde keer een Aanbestedingstafel om samen met architecten, opdrachtgevers en adviseurs mogelijke verbeteringen van de aanbestedingspraktijk te bespreken.

Tenderkosten
Fred Schoorl attendeert de aanwezigen op de Handreiking Tenderkosten, die Staatssecretaris Keijzer onlangs naar de Tweede Kamer zond. Die handreiking is een stap in de goede richting om de aanbestedingspraktijk te verbeteren. Het geeft aanbesteders een afwegingskader om de tenderkosten te beteugelen. De Richtlijn Gezonde Architectenselecties, die vanuit de vorige aanbestedingstafels ontwikkeld is, is prominent opgenomen als best practice in de handreiking.  Daar mogen de deelnemers aan de aanbestedingstafel best trots op zijn De deelnemers merken dat de praktijk verbetert op dit punt, maar we zijn er nog lang niet.

Tenderkosten en een redelijke vergoeding zijn tegenwoordig bespreekbaar. Met name professionele aanbesteders kennen de Richtlijn Gezonde Architectenselecties. Incidentele opdrachtgevers bereiken blijft echter lastig. Erkenning in de Handreiking Tenderkosten helpt zeker, maar de BNA wil nog meer energie steken in het promoten van haar richtlijn onder incidentele opdrachtgevers. Samenwerking zoeken met organisaties als VNG, NEVI en PIANOo kan daarbij helpen.

Richtlijn Proportionele Voorselecties
Tijdens de Aanbestedingstafel stond ook de aangepaste versie van een richtlijn voor proportionele voorselecties op het programma. Tijdens de vorige Aanbestedingstafel werd een eerdere versie van die richtlijn positief ontvangen, maar werd een concreet stappenplan gemist. De ingevoegde schema’s geven meer richting, maar het blijft een lang stuk. De werkgroep wordt aangeraden om een samenvattend stroomschema toe te voegen, en de concrete tips uit te lichten in de lopende tekst. Daarnaast moet de tekst meer toegesneden worden op de beoogde doelgroep(en), moeten meer opdrachtgevers geconsulteerd worden bij de volgende redactieslag en moet worden nagedacht over een strategie om de richtlijn onder de aandacht van de buitenwereld te brengen.

Update Manifest Beter Aanbesteden
In 2019 gaat de BNA de beschikbare richtlijnen actief promoten en het effect ervan monitoren. Ook is het van belang om de samenhang van de BNA-richtlijnen en andere acties – onder meer vanuit Beter Aanbesteden – te borgen.  Dat kan worden bewerkstelligd  door het Manifest Beter Aanbesteden te updaten. Het vernieuwde manifest kan dienen als een overkoepelende kapstok, die de verschillende tools en richtlijnen op overzichtelijke wijze ontsluit voor de architectenbranche. De voorgestelde onderwerpen voor eventuele nieuwe richtlijnen (o.m. inkoopvoorwaarden en beoordelingsmethodieken) worden reeds opgepakt onder het Programma Beter Aanbesteden. De BNA is daarbij betrokken. Het is beter om aan te haken op deze initiatieven dan om zelf separate tools te ontwikkelen.

Lees hier het volledige verslag van Aanbestedingstafel #6.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 20 mrt, 2019

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019

Doe mee aan de Conjunctuurmeting voorjaar 2019 met verdiepende vragen over actuele onderwerpen en vul de online vragenlijst in! Alle BNA bureaus ontvangen hiervoor een uitnodiging van onderzoeksbureau Panteia, dat het marktonderzoek voor de BNA verzorgt. Inzicht

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019

Nieuws / 04 mrt, 2019

Online vragenlijst rechtsbescherming bij aanbesteden geopend

Als architect kun je een beroep doen op rechtsbescherming wanneer je in een aanbestedingsprocedure geconfronteerd wordt met voorwaarden en/of beslissingen van de aanbesteder, die niet stroken met de aanbestedingsregels. Wanneer de aanbesteder geen gehoor geeft,

Online vragenlijst rechtsbescherming bij aanbesteden geopend

Nieuws / 26 feb, 2019

Gestaag herstel architectenberoep in Europa

De Europese markt voor architecten herstelt gestaag. Vanaf 2012 groeit de markt weer. Het aantal architecten in Europa is de afgelopen 10 jaar gestegen. Dit en meer blijkt uit de ACE Sectorstudie 2018. De ACE Sectorstudie brengt tweejaarlijks sociale en economische ontwikkelingen over

Gestaag herstel architectenberoep in Europa

Inloggen op BNA

(Sluiten)