Statuten en huishoudelijk reglement

In de statuten en het huishoudelijk reglement is vastgelegd wat een vereniging nu eenmaal behoort te regelen. Bij de herziening eind 2013 is met de transformatie van beroepsvereniging naar brancheorganisatie een belangrijke stap gezet naar een toekomstgerichte behartiging van de belangen van de architectenbureaus. Van praktische betekenis zijn ook de lidmaatschapsvereisten en het bestuursmodel.

Statuten

Huishoudelijk reglement

Privacy policy

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Inloggen op BNA

(Sluiten)