TU Delft ontwikkelt online tool voor aardbevingsproblematiek

Aardbevingen vragen om innovatieve oplossingen

8 februari 2017

Kennis over het ontstaan van aardbevingen en de gevolgen hiervan voor bouwwerken is belangrijk voor de bouw, zeker in Groningen. Deze kennis is nodig voor het bedenken en toepassen van innovatieve oplossingen voor bouwkundige problemen die door deze trillingen ontstaan. Vanavond debatteren de politieke kopstukken van Nederland over de maatschappelijk en politieke problemen van het Noorden. Architecten zijn een belangrijke schakel tot het komen van duurzame en innovatieve oplossingen voor de aardbevingsproblematiek.

De gevolgen van de door de gaswinning veroorzaakte aardbevingen voor de gebouwde omgeving in Groningen staan hoog op de agenda tijdens dit debat. Aardbevingen, en de hierdoor ontstane schade aan de bestaande gebouwenvoorraad brengen nieuwe uitdagingen met zich mee.

  • Rekening houden met alternatieve krachten op de constructie;
  • Bijzondere aandacht voor stijfheid van de hoofddraagconstructie;
  • Kostenefficiënte oplossingen toepassen voor aardbevingsbestendige hoofddraagconstructie;
  • Architectonische en technische oplossingen vinden die passen bij de status van een monument.

Essentiële kennis voor architecten
In Groningen spelen naast aardbevingen ook het energieneutraal maken van de bestaande gebouwen en economische krimp een rol. Deze problemen zijn niet los van elkaar te zien en vragen om een integrale oplossing. Architectenbureaus kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. De noodzakelijke en essentiële kennis vind je in de gratis online cursus: ‘Introduction to Seismic Essentials in Groningen’ aangeboden door TU Delft, TNO, TU Eindhoven en ARUP.  De cursus bestaat uit een aantal Engelstalige tutorials met Nederlandse ondertitels.

 

 

 

Algemeen: Laatste BNA nieuws

di 26 jun 2018

ILS-proof maken van Revit BIM-modellen

  • Type: netwerkbijeenkomst
  • Locatie: RoosRos Architecten te Oud-Beijerland
  • Organisatie: RoosRos Architecten te Oud-Beijerland
  • Onderwerp: BIM Technologische ontwikkeling
ILS-proof maken van Revit BIM-modellen

Nieuws / 17 jul, 2017

Architectenbureaus zetten in op duurzaamheid

De ambitie om duurzame gebouwen te realiseren is bij architecten flink gegroeid. Vonden architecten voorheen dat voor de realisatie van duurzame gebouwen vooral de opdrachtgevers aan zet zijn nu vinden architectenbureaus hun eigen verantwoordelijkheid hiervoor

Architectenbureaus zetten in op duurzaamheid

Nieuws / 13 jul, 2017

‘Vernieuwen kennis essentieel voor toekomst architectenvak’

Maar liefst 70% van de BNA-bureaus vindt zichzelf nooit uitgeleerd, zo blijkt uit het BNA Verdiepingsonderzoek voorjaar 2017. De bureaus halen continu overal nieuwe kennis vandaan: uit projecten, van collega’s, van project-evaluaties, opleidingen, cursussen en

‘Vernieuwen kennis essentieel voor toekomst architectenvak’

Nieuws / 26 jun, 2017

Driekwart bureaus biedt plaats aan deelnemers beroepservaringperiode

De wettelijke beroepservaringsperiode voor architecten is in een tijdspanne van twee jaar gemeengoed geworden in de architectenbranche. Veel architectenbureaus bieden plaats aan jong talent dat deelneemt aan de wettelijke beroepservaringperiode. Bijna driekwart van de bureaus

Driekwart bureaus biedt plaats aan deelnemers beroepservaringperiode

Nieuws / 16 mei, 2017

Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord CAO 2017-2019

Op dinsdag 9 mei 2017 hebben de cao-delegaties van de BNA en de vakbonden een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe tweejarige cao. Deze zal bij een algemeen verbindend verklaring door SZW voor alle architectenbureaus in Nederland gaan gelden. Wat

Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord CAO 2017-2019

Inloggen op BNA

(Sluiten)