Update Design Build standaardcontract nabij

27 maart 2018

De huidige standaard voor Design Build contracten, het UAV-gc 2005, is toe aan een update. De hiervoor opgerichte pré-adviescommissie bracht onlangs advies uit. Nu gaat de schrijver aan de slag. Het nieuwe UAV-gc 2018 moet eind dit jaar beschikbaar zijn.

De praktijk
Geïntegreerde contracten zijn niet meer weg te denken in de praktijk van architectenbureaus. Het aantal van dit soort contracten zijn de afgelopen jaren fors toegenomen en het aantal traditionele (volledige) ontwerpopdrachten is nagenoeg evenredig afgenomen. We praten vooral over zogenaamde Design Build opdrachten, waarvoor het UAV-gc 2005  het standaardcontract is. Het UAV-gc 2005 is paritair tot stand gekomen, wat betekent dat een aanbestedende dienst dit contract op grond van de Gids Proportionaliteit integraal moet toepassen.

Pré-adviescommissie
Dit standaardcontract is ruim tien jaar in gebruik en het is dan ook de hoogste tijd om op basis van praktijkervaringen dit contract tegen het licht te houden. Daarom heeft CROW, beheerder van het UAV-gc 2005, het initiatief genomen om het UAV-gc 2005 te actualiseren. Om te blijven voldoen aan de gewenste pariteit is een breed draagvlak nodig. Daarom heeft CROW een paritair samengestelde pré-adviescommissie samengesteld met vertegenwoordigers van koepels en branches van opdrachtgevers, aannemers en adviesbureaus in de bouw. Ook de BNA participeert in deze commissie. De commissie heeft de afgelopen twee jaar de knelpunten in de praktijk geïnventariseerd, bediscussieerd en voorzien van oplossingsrichtingen. Nu dit alles vastgelegd is in een advies, gaat de schrijver, prof.mr. Chris Jansen, aan de slag met het daadwerkelijk actualiseren van het UAV-gc.

Positie BNA
De BNA hecht veel belang aan heldere, evenwichtige afspraken in de bouw. Daarom geeft de BNA graag input voor een nieuw UAV-gc 2018. Een verbeterd UAV-gc heeft profijt voor alle betrokken. Dat geldt ook voor architecten. En dan hebben we het niet alleen over het groeiende aantal architectenbureaus die rechtstreeks Design Build opdrachten aannemen onder een UAV-gc 2005 contract. Een onevenwichtig hoofdcontract heeft meestal ook  een negatieve weerslag op de contracten van onderaannemers.

Verdere proces
Meer informatie over het stappenplan richting een nieuw UAV-gc 2018 is te vinden op de website van CROW.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 18 feb, 2019

De aanbestedingspraktijk: kleine stapjes voorwaarts

De Aanbestedingspraktijk blijft problematisch. Desondanks  zijn recente ontwikkelingen te bespeuren die de praktijk verbeteren. De adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts en het Programma Beter aanbesteden dragen bij aan een betere selectiecultuur. Onlangs heeft de

De aanbestedingspraktijk: kleine stapjes voorwaarts

Nieuws / 05 feb, 2019

Architecten willen af van buitensporige aansprakelijkheidsrisico’s

Architecten, ingenieurs, installateurs en softwareleveranciers vechten tegen buitensporige aansprakelijkheidsrisico’s in contracten. ‘De gewoonte is gegroeid om de projectrisico’s zoveel mogelijk op het bordje van adviseurs te leggen. Die kunnen zich hiertegen nauwelijks verzekeren. Een opdracht

Architecten willen af van buitensporige aansprakelijkheidsrisico’s

Nieuws / 29 jan, 2019

Architecten herontwerpen vaker door stijgende bouwkosten

‘Architectenbureaus moeten door de sterk stijgende bouwkosten steeds vaker hun ontwerpen aanpassen’ aldus de BNA in Het Financiële Dagblad. De BNA roept bureaus op hier vooraf goede afspraken over te maken met opdrachtgevers en aannemers.

Architecten herontwerpen vaker door stijgende bouwkosten

Nieuws / 08 jan, 2019

Architecten klaar voor uitvoering klimaatakkoord gebouwde omgeving

Architecten staan klaar voor de uitvoering van het klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving. Zij  willen zo ook actief meebouwen aan het bereiken van de Parijs-klimaatdoelen. Partners die zij hierbij nodig hebben zijn bouwfysica adviseurs, installateurs,

Architecten klaar voor uitvoering klimaatakkoord gebouwde omgeving

Inloggen op BNA

(Sluiten)