Update Design Build standaardcontract nabij

27 maart 2018

De huidige standaard voor Design Build contracten, het UAV-gc 2005, is toe aan een update. De hiervoor opgerichte pré-adviescommissie bracht onlangs advies uit. Nu gaat de schrijver aan de slag. Het nieuwe UAV-gc 2018 moet eind dit jaar beschikbaar zijn.

De praktijk
Geïntegreerde contracten zijn niet meer weg te denken in de praktijk van architectenbureaus. Het aantal van dit soort contracten zijn de afgelopen jaren fors toegenomen en het aantal traditionele (volledige) ontwerpopdrachten is nagenoeg evenredig afgenomen. We praten vooral over zogenaamde Design Build opdrachten, waarvoor het UAV-gc 2005  het standaardcontract is. Het UAV-gc 2005 is paritair tot stand gekomen, wat betekent dat een aanbestedende dienst dit contract op grond van de Gids Proportionaliteit integraal moet toepassen.

Pré-adviescommissie
Dit standaardcontract is ruim tien jaar in gebruik en het is dan ook de hoogste tijd om op basis van praktijkervaringen dit contract tegen het licht te houden. Daarom heeft CROW, beheerder van het UAV-gc 2005, het initiatief genomen om het UAV-gc 2005 te actualiseren. Om te blijven voldoen aan de gewenste pariteit is een breed draagvlak nodig. Daarom heeft CROW een paritair samengestelde pré-adviescommissie samengesteld met vertegenwoordigers van koepels en branches van opdrachtgevers, aannemers en adviesbureaus in de bouw. Ook de BNA participeert in deze commissie. De commissie heeft de afgelopen twee jaar de knelpunten in de praktijk geïnventariseerd, bediscussieerd en voorzien van oplossingsrichtingen. Nu dit alles vastgelegd is in een advies, gaat de schrijver, prof.mr. Chris Jansen, aan de slag met het daadwerkelijk actualiseren van het UAV-gc.

Positie BNA
De BNA hecht veel belang aan heldere, evenwichtige afspraken in de bouw. Daarom geeft de BNA graag input voor een nieuw UAV-gc 2018. Een verbeterd UAV-gc heeft profijt voor alle betrokken. Dat geldt ook voor architecten. En dan hebben we het niet alleen over het groeiende aantal architectenbureaus die rechtstreeks Design Build opdrachten aannemen onder een UAV-gc 2005 contract. Een onevenwichtig hoofdcontract heeft meestal ook  een negatieve weerslag op de contracten van onderaannemers.

Verdere proces
Meer informatie over het stappenplan richting een nieuw UAV-gc 2018 is te vinden op de website van CROW.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 04 dec, 2018

Aanbestedingstafel #6

Op 7 november organiseerde de BNA voor de zesde keer een Aanbestedingstafel om samen met architecten, opdrachtgevers en adviseurs mogelijke verbeteringen van de aanbestedingspraktijk te bespreken. Tenderkosten Fred Schoorl attendeert de aanwezigen op de Handreiking

Aanbestedingstafel #6

Nieuws / 06 nov, 2018

Inkoopplanning Rijksvastgoedbedrijf raadpleegbaar

Conform haar Marktvisie wil het Rijksvastgoedbedrijf de markt eerder informeren over verwachte aanbestedingen. Door haar inkoopplanning te delen, kunnen architecten in een vroeg stadium checken welke opdrachten van het Rijksvastgoedbedrijf de komende tijd aanbesteed zullen

Inkoopplanning Rijksvastgoedbedrijf raadpleegbaar

Nieuws / 06 nov, 2018

Voorkom uitsluiting wegens voorwaardelijke inschrijving

Onlangs publiceerde de Commissie van Aanbestedingsexperts opnieuw een advies op een klacht van de BNA.  Een aanbesteder had twee bureaus uitgesloten van een EU aanbesteding vanwege een standaardverwijzing naar de DNR2011 in de format van

Voorkom uitsluiting wegens voorwaardelijke inschrijving

Nieuws / 04 okt, 2018

Leveringsvoorwaarden BNA nog steeds de standaard

De hoogconjunctuur in de bouw zet door. Meer werk betekent ook meer contracten. Bureaus hanteren meestal de leveringsvoorwaarden die de BNA beschikbaar stelt. De Nieuwe Regeling (DNR) is voor opdrachten in de zakelijke markt de

Leveringsvoorwaarden BNA nog steeds de standaard

Inloggen op BNA

(Sluiten)