Update Design Build standaardcontract nabij

27 maart 2018

De huidige standaard voor Design Build contracten, het UAV-gc 2005, is toe aan een update. De hiervoor opgerichte pré-adviescommissie bracht onlangs advies uit. Nu gaat de schrijver aan de slag. Het nieuwe UAV-gc 2018 moet eind dit jaar beschikbaar zijn.

De praktijk
Geïntegreerde contracten zijn niet meer weg te denken in de praktijk van architectenbureaus. Het aantal van dit soort contracten zijn de afgelopen jaren fors toegenomen en het aantal traditionele (volledige) ontwerpopdrachten is nagenoeg evenredig afgenomen. We praten vooral over zogenaamde Design Build opdrachten, waarvoor het UAV-gc 2005  het standaardcontract is. Het UAV-gc 2005 is paritair tot stand gekomen, wat betekent dat een aanbestedende dienst dit contract op grond van de Gids Proportionaliteit integraal moet toepassen.

Pré-adviescommissie
Dit standaardcontract is ruim tien jaar in gebruik en het is dan ook de hoogste tijd om op basis van praktijkervaringen dit contract tegen het licht te houden. Daarom heeft CROW, beheerder van het UAV-gc 2005, het initiatief genomen om het UAV-gc 2005 te actualiseren. Om te blijven voldoen aan de gewenste pariteit is een breed draagvlak nodig. Daarom heeft CROW een paritair samengestelde pré-adviescommissie samengesteld met vertegenwoordigers van koepels en branches van opdrachtgevers, aannemers en adviesbureaus in de bouw. Ook de BNA participeert in deze commissie. De commissie heeft de afgelopen twee jaar de knelpunten in de praktijk geïnventariseerd, bediscussieerd en voorzien van oplossingsrichtingen. Nu dit alles vastgelegd is in een advies, gaat de schrijver, prof.mr. Chris Jansen, aan de slag met het daadwerkelijk actualiseren van het UAV-gc.

Positie BNA
De BNA hecht veel belang aan heldere, evenwichtige afspraken in de bouw. Daarom geeft de BNA graag input voor een nieuw UAV-gc 2018. Een verbeterd UAV-gc heeft profijt voor alle betrokken. Dat geldt ook voor architecten. En dan hebben we het niet alleen over het groeiende aantal architectenbureaus die rechtstreeks Design Build opdrachten aannemen onder een UAV-gc 2005 contract. Een onevenwichtig hoofdcontract heeft meestal ook  een negatieve weerslag op de contracten van onderaannemers.

Verdere proces
Meer informatie over het stappenplan richting een nieuw UAV-gc 2018 is te vinden op de website van CROW.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 20 mrt, 2019

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019

Doe mee aan de Conjunctuurmeting voorjaar 2019 met verdiepende vragen over actuele onderwerpen en vul de online vragenlijst in! Alle BNA bureaus ontvangen hiervoor een uitnodiging van onderzoeksbureau Panteia, dat het marktonderzoek voor de BNA verzorgt. Inzicht

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019

Nieuws / 04 mrt, 2019

Online vragenlijst rechtsbescherming bij aanbesteden geopend

Als architect kun je een beroep doen op rechtsbescherming wanneer je in een aanbestedingsprocedure geconfronteerd wordt met voorwaarden en/of beslissingen van de aanbesteder, die niet stroken met de aanbestedingsregels. Wanneer de aanbesteder geen gehoor geeft,

Online vragenlijst rechtsbescherming bij aanbesteden geopend

Nieuws / 26 feb, 2019

Gestaag herstel architectenberoep in Europa

De Europese markt voor architecten herstelt gestaag. Vanaf 2012 groeit de markt weer. Het aantal architecten in Europa is de afgelopen 10 jaar gestegen. Dit en meer blijkt uit de ACE Sectorstudie 2018. De ACE Sectorstudie brengt tweejaarlijks sociale en economische ontwikkelingen over

Gestaag herstel architectenberoep in Europa

Nieuws / 18 feb, 2019

De aanbestedingspraktijk: kleine stapjes voorwaarts

De Aanbestedingspraktijk blijft problematisch. Desondanks  zijn recente ontwikkelingen te bespeuren die de praktijk verbeteren. De adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts en het Programma Beter aanbesteden dragen bij aan een betere selectiecultuur. Onlangs heeft de

De aanbestedingspraktijk: kleine stapjes voorwaarts

Inloggen op BNA

(Sluiten)