Verslag Rob|Arch-conferentie door Alexander Pastoors

Slimmer bouwen richting 2050

17 oktober 2018

Van 12 tot 14 september vond in Zürich de Rob|Arch conferentie plaats. Dat is een tweejaarlijkse internationale conferentie over toegepaste robotica in architectuur, kunst en design. BNA nam er een kijkje om te zien wat de stand van zaken is op het gebied van robotica.

Samenvattend was de driedaagse conferentie zowel verbazingwekkend en stimulerend als ook ontnuchterend. Verbazing wekten vooral de vele toepassingen van semi-autonome robots. Deze robots producerden op basis van slimme algoritmes de meest fantastische structuren, bouwdelen en kunstwerken. Stimulerend waren de toepassingen van kunstmatige intelligentie waarmee bouwwerken konden gemaakt die voorheen als niet maakbaar werden beschouwd.

Ontnuchterend was vooral de constatering dat we nog wel enige jaren verwijderd zijn van de toepassing van robots die echt kunnen ‘denken’ en die input van sensoren autonoom kunnen verwerken. Kort gezegd, de meeste robots zijn nog een beetje dom. Tegelijkertijd gaan de ontwikkelingen in de robotica knetterhard. We zien een toename in toepassingen van robots die samenwerken met mensen. Op die manier kunnen ingewikkelde, moeilijk te berekenen of uit te voeren bouwdelen worden gemaakt.

Keynote-speakers zoals Chris Luebkeman van Arup en Mette Ramsgaard Thomsen benadrukten dat het verregaand toepassen van robotica en kunstmatige intelligentie onontkoombaar en noodzakelijk is. Alleen zo kunnen we grote maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering het hoofd te bieden. De keynote van Mette Ramsgaard Thomsen ging over het slim toepassen van nieuwe materialen en productietechnieken die grondstoffen niet uitputten. Daarmee sloot haar verhaal naadloos aan bij de Nederlandse ambitie om tot 2030 het primaire grondstoffengebruik met 50% te verminderen. Architecten kunnen door het toepassen van nieuwe, digitaal ontworpen en geproduceerde materialen een belangrijke bijdrage leveren aan de reductie van grondstoffengebruik.

Mette Ramsgaard Thomsen richtte in 2005 het ‘Centrum voor IT in de Architectuur’ op als onderdeel van The Royal Danish Academy of Fine Arts Schools of Architecture, Design and Conservation. Ik interviewde haar in het roboticslab van de ETH Zürich. Hier vonden, voorafgaand aan de conferentie, diverse workshops over toepassingen van robots, 3D-printing en AR plaats. Bekijk de video over de workshops en als je op de hoogte wilt blijven over relevante technologische ontwikkelingen, houd dan deze pagina in de gaten: https://www.bna.nl/programmas/technologische-ontwikkeling

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 18 mrt, 2019

Welke invloed gaat robotica hebben op het werk van architecten de komende 5 jaar?

Technologische ontwikkelingen zorgen voor ingrijpende veranderingen in de samenleving en economie, die grote gevolgen hebben voor de architectuur in de toekomst. BNA organiseerde daarom op 12 maart de tweede denktank in de reeks, waarbij de

Welke invloed gaat robotica hebben op het werk van architecten de komende 5 jaar?

Nieuws / 21 aug, 2018

De nieuwste ontwikkelingen van robotica in architectuur

De opkomst van robotica in de creatieve en bouwsector leidt tot een indrukwekkende revolutie. Robotica verandert niet alleen hoe de dingen worden ontworpen en gemaakt. Het transformeert ook de kennisculturen, politiek en economie die de

De nieuwste ontwikkelingen van robotica in architectuur

Inloggen op BNA

(Sluiten)