Wet op de kwaliteitsborging stelt teleur

aan verbeteren uitgangspositie consument hangt duur prijskaartje

11 mei 2016

Onlangs heeft minister Blok het langverwachte wetsvoorstel kwaliteitsborging voor de bouw naar de Tweede Kamer gestuurd. De BNA  is niet blij met deze versie van het wetsvoorstel omdat de architect zijn eigen plan niet mag borgen en de kosten voor de consument worden verhoogd. Toch verwacht de BNA dat de positie van de consument door dit wetsvoorstel verbetert. Waarschijnlijk zal ook de kwaliteit van bouwwerken onder het nieuwe regime hoger zijn dan in de huidige situatie. Aan deze kwaliteitsverbetering hangt echter een duur prijskaartje.

De BNA is vooral verbaasd over  de wettelijke eis tot ‘strikte onafhankelijkheid’ van de kwaliteitsborger, zelfs voor eenvoudige bouwwerken zoals een eengezinswoning. Hiermee schiet het voorstel zijn doel voorbij. Kwaliteitsprofessionals als architecten zouden voor kleine, eigen opdrachten dus niet de kwaliteit mogen borgen.

De wettelijke omschrijving van de onafhankelijkheid van de kwaliteitsborger is vele malen strikter dan in eerdere ambtelijke versies van de wetstekst. De BNA vindt het onnodig, onpraktisch en is dan ook zeer teleurgesteld over deze zeer rigide en strikte onafhankelijkheidseis voor eenvoudige bouwwerken. Het is te ver doorgevoerde systeemlogica, waarvoor de consument uiteindelijk de rekening gepresenteerd krijgt. Het is wrang dat minister Blok het niet heeft aangedurfd om de kwaliteitsborging voor eenvoudige gebouwen eenvoudiger te regelen. Zeker in het licht van de veel belovende tussentijdse resultaten van het proefproject “Architect aan Zet” van de gemeente Rotterdam.

Dit proefproject laat zien dat architectenbureaus goed en kostenefficiënt de kwaliteitsborging van hun eigen ontwerpen voor hun rekening kunnen nemen. Zowel consument als maatschappij zijn gebaat bij lage lasten en dito regeldruk. De BNA zal zijn ongenoegen en teleurstelling over het uiteindelijke resultaat per brief aan de minister kenbaar maken.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 06 jul, 2017

Wet kwaliteitsborging op zijn vroegst in 2019 ingevoerd

De Eerste Kamer heeft dinsdag 4 juli 2017 gedebatteerd met minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Met dit wetsvoorstel komt bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning de preventieve

Wet kwaliteitsborging op zijn vroegst in 2019 ingevoerd

Nieuws / 22 feb, 2017

Tweede Kamer stemt in met Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Leer alle ins en outs tijdens de Wkb-Week Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 21 februari 2017 ingestemd met het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb). De aanpassing van de wet heeft

Tweede Kamer stemt in met Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Nieuws / 19 sep, 2016

BNA lobbyt: De architect als kwaliteitsborger bij kleine opdrachten

Minister Blok heeft onlangs een nieuw puzzelstuk van de Wet kwaliteitsborging in de bouw naar de Tweede Kamer gestuurd: Het Ontwerpbesluit kwaliteitsborging. De concept AMvB (algemene maatregel van bestuur) werkt een aantal onderdelen van de

BNA lobbyt: De architect als kwaliteitsborger bij kleine opdrachten

Inloggen op BNA

(Sluiten)