Informatie BNA-lidmaatschap

De BNA is de Branchevereniging voor Nederlandse Architectenbureaus.  Met de collectieve kracht van onze leden behartigen wij ook jouw belang en scheppen we voorwaarden voor een goede uitoefening van het beroep. Als BNA-architect profiteer je bovendien van allerlei praktische voordelen. Samen staan we nog sterker, dus sluit je aan bij de BNA.

BNA-keurmerk
Met het BNA-keurmerk profileren onze leden zich als verantwoordelijke, integere en professionele bureaus. Alle leden zijn verplicht de BNA-gedragscode in acht te nemen en zich te houden aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Je kunt hier meer over deze regelingen lezen

Voorhangprocedure:
Als je besluit om lid te worden van de BNA dan kun je eenvoudig het aanmeldformulier invullen en toesturen. Voorwaarden om met jouw bureau BNA-lid te worden zijn een geldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel én een geldige inschrijving bij het Architectenregister van een van de bestuurders. Nadat het formulier is ontvangen plaatst de BNA een ‘verzoek tot toelating als lid’ op de BNA-website en begint de z.g. voorhangperiode. Tijdens deze periode kunnen leden en het BNA-bestuur bezwaar maken te toetreding.

Lidmaatschapsbijdrage

BNA-lidmaatschap

Direct aanmelden


Voor mensen die werkzaam zijn bij een BNA-bureau bestaat er de mogelijkheid om het architect-lidmaatschap af te sluiten. Wil je hier meer over weten, neem dan contact met ons op via administratie@bna.nl. Hier kun je ook terecht voor andere vragen omtrent het BNA-lidmaatschap

‘Ik wil gebouwen ontwerpen die gaan leven als ze gebruikt worden’
Bekijk het effect van Do Janne Vermeulen, BNA-lid, architect-directeur en founding partner van Team V Architectuur.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

di 26 jun 2018

ILS-proof maken van Revit BIM-modellen

  • Type: netwerkbijeenkomst
  • Locatie: RoosRos Architecten te Oud-Beijerland
  • Organisatie: RoosRos Architecten te Oud-Beijerland
  • Onderwerp: BIM Technologische ontwikkeling
ILS-proof maken van Revit BIM-modellen

Nieuws / 20 jun, 2018

Open for business

Op dinsdag 19 juni jl. promoveerde Marina Bos-de Vos cum laude aan de TU Delft op haar proefschrift ‘Open for business’ over hoe architectenbureaus waarde toe-eigenen in projecten. De promotie is onderdeel van het FuturA onderzoek, een samenwerking van de TU Delft,

Open for business

Nieuws / 18 jun, 2018

Over het aanwijzen van de beste Next Stepper

In mei ging ik met de vakjury van het Next Step Program langs bij negen bureaus die de Next Step Ahead Group vormden. Zij onderscheidden zich van de andere 50 Next Steppers die hadden ingezonden

Over het aanwijzen van de beste Next Stepper

Nieuws / 18 jun, 2018

Circulair ontwerpen: kansen en knelpunten

Circulair ontwerpen en bouwen is belangrijk in een economie en maatschappij die meer en meer streeft naar volledige duurzaamheid en zero-waste. Sommige architectenbureaus geven aan weleens een project gedeeltelijk circulair te hebben uitgevoerd of te

Circulair ontwerpen: kansen en knelpunten

Nieuws / 13 jun, 2018

Videoverslag # 4 ‘De Stad van de toekomst’

De ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ is ongeveer halverwege. De tien ontwerpteams waren de afgelopen weken te gast bij de vijf deelnemende gemeenten, om in intensieve werksessies te praten over hun visies en ideeën

Videoverslag # 4 ‘De Stad van de toekomst’

Inloggen op BNA

(Sluiten)