Informatie BNA-lidmaatschap

Praktische informatie

De BNA is de Branchevereniging voor Nederlandse Architectenbureaus.  Met de collectieve kracht van onze leden behartigen wij ook jouw belang en scheppen we voorwaarden voor een goede uitoefening van het beroep. Als BNA-architect profiteer je bovendien van allerlei praktische voordelen. Samen staan we nog sterker, dus sluit je aan bij de BNA.

BNA-keurmerk
Met het BNA-keurmerk profileren onze leden zich als verantwoordelijke, integere en professionele bureaus. Alle leden zijn verplicht de BNA-gedragscode in acht te nemen en zich te houden aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Je kunt hier meer over deze regelingen lezen

Voorhangprocedure:
Als je besluit om lid te worden van de BNA dan kun je eenvoudig het aanmeldformulier invullen en toesturen. Voorwaarden om met jouw bureau BNA-lid te worden zijn een geldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel én een geldige inschrijving bij het Architectenregister van een van de bestuurders. Nadat het formulier is ontvangen plaatst de BNA een ‘verzoek tot toelating als lid’ op de BNA-website en begint de z.g. voorhangperiode. Tijdens deze periode kunnen leden en het BNA-bestuur bezwaar maken te toetreding.

Lidmaatschapsbijdrage

Tijdens de voorhangprocedure wordt er nog geen lidmaatschapsbijdrage geïnd. De lidmaatschapsbijdrage wordt de 1e van de maand, waarop het BNA-lidmaatschap ingaat, berekend.

BNA-lidmaatschap

Direct aanmelden


Wil je meer over weten over de facturatie of voorhangprocedure, neem dan contact met ons op via administratie@bna.nl. Hier kun je ook terecht voor andere vragen omtrent het BNA-lidmaatschap.

‘Ik wil gebouwen ontwerpen die gaan leven als ze gebruikt worden’
Bekijk het effect van Do Janne Vermeulen, BNA-lid, architect-directeur en founding partner van Team V Architectuur.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

do 07 feb 2019

MakeHappen! Inspiration Night 2019

  • Type: netwerkbijeenkomst
  • Locatie: Pakhuis de Zwijger
  • Organisatie: BNA
  • Onderwerp: BNA International
MakeHappen! Inspiration Night 2019

Nieuws / 13 dec, 2018

BNA & PEP gaan samen verder voor afgestudeerde ontwerpers

De BNA en Stichting PEP (Professional Experience Programme) gaan met ingang van 1 januari 2019 gedurende twee jaar een intensieve samenwerking aan. Stichting PEP is de geaccrediteerde aanbieder van het geïntegreerde programma voor beroepservaring. BNA

BNA & PEP gaan samen verder voor afgestudeerde ontwerpers

Nieuws / 10 dec, 2018

Private sector aanjager groei architectenbranche

Na jaren ‘wederopbouwen’ na de crisis is de omzet van architectenbureaus in 2017 gegroeid met 6,6%. Voor 2019 verwachten zij een verdere groei van het aantal nieuwe opdrachten. De vraag naar woningen en kantoren is

Private sector aanjager groei architectenbranche

Nieuws / 05 dec, 2018

De architectenbranche: een veld in transformatie

Het veld waarin architecten werkzaam zijn, is in de afgelopen twee decennia drastisch gewijzigd. Nieuwe regels, nieuwe spelers, nieuwe technologie en een diepe economische crisis hebben gevestigde verhoudingen en relaties in het veld waarin architectenbureaus

De architectenbranche: een veld in transformatie

Nieuws / 04 dec, 2018

Nieuwe aanvragen BNA-lidmaatschap

Overeenkomstig artikel 1a van het Huishoudelijk Reglement hebben de hieronder genoemde bureaus een verzoek om toelating bij de BNA ingediend: Archivolt Architectuur Studio, Almelo BoomBoomBoomArchitects, Maastricht BURO-S ARCHITECTS, Den Haag Civic Architects, Amsterdam IWT, Rotterdam Architectenbureau

Nieuwe aanvragen BNA-lidmaatschap

Inloggen op BNA

(Sluiten)