‘Zorgexploitatie negatief: kan ik er iets aan doen…?’

Zorghuisvesting moet aansluiten op de wensen en behoeften van de bewoners, maar ook de gewenste zorgorganisatie faciliteren.

25 november 2014

Het gebeurt regelmatig, dat een woonzorgcentrum nog maar net opgeleverd is en men erachter komt dat de exploitatie van de zorg- en dienstverlening verliesgevend is. Vaak wordt dit veroorzaakt door een samenhang van verschillende factoren. De opzet van het nieuwe of gerenoveerde gebouw is er daar zeker één van.

Drie praktijkvoorbeelden

1. Clustering van voorzieningen

In het zuiden van het land is onlangs een nieuw zorgcentrum geopend. Bij de ingang van het gebouw is een receptiebalie. Een gezellig marktplein met brasserie, kapsalon en winkel vormt het hart van het woonzorgcentrum.

Doordat de receptie, brasserie en winkel onafhankelijk van elkaar zijn opgezet, zijn er dagelijks drie personeelsleden nodig om de verschillende ruimtes te bemensen. Zouden brasserie inclusief winkel bij de ingang van het pand gesitueerd zijn, was er dagelijks maar 1 iemand nodig voor de drie functies. Een besparing van € 115.000 per jaar en dat 30 jaar lang.

2. Hoge kosten energie en onderhoud

Het tweede voorbeeld betreft een zorgcentrum in het westen van het land. Het nieuwe zorgcentrum is al in 2008 geopend met in de ene vleugel het verzorgingshuis en in een andere vleugel het verpleeghuis. In het midden een groots opgezet atrium met veel vloeroppervlak, veel glas en heel open, zodat men vanaf alle etages het atrium kan inkijken.

De vloerafwerking in het atrium is erg stijlvol, maar blijkt achteraf moeilijk schoon te houden. Hierdoor zit de zorgorganisatie jaarlijks met een hoge energierekening en hoge kosten voor schoonmaakonderhoud en glasbewassing, wat betaald moet worden uit het budget van de zorgzwaartepakketten van de bewoners.

3. Mismatch huisvestingsconcept en zorgconcept

Een zorgorganisatie in het midden van het land heeft eind 2013 op één van haar locaties onverwachts te maken met een groot financieel tekort. Het is ontstaan na de renovatie van de locatie, waarbij alle grootschalige afdelingen zijn omgebouwd tot groepswoningen. Hierbij is de rest van het gebouw intact gelaten.

Er moet gedurende de dag en avond altijd een medewerker in de nieuwe woningen aanwezig zijn i.v.m. toezicht, dus zijn er meer verzorgers nodig dan op de oorspronkelijke afdelingen van 30 cliënten. En dat brengt hogere kosten met zich mee, die gecompenseerd moeten worden door de kosten – en dus de inzet in uren –  laag te houden van ondersteunende medewerkers buiten de woningen. Maar, dit is niet gebeurd.

Het huisvestingsconcept veroorzaakt dus een financieel tekort. Dat concept is namelijk ingevoerd zonder dat het zorg- en dienstverleningsconcept hierop is aangepast. Met andere woorden: er is een mismatch tussen het huisvestingsconcept en het zorgconcept.

Zorgexploitatie negatief: kan ik er wat aan doen…….?

Ja, u kunt er zeker wat aan doen! In eerste instantie door nieuwbouw en renovatie niet alleen te zien als een vastgoedaangelegenheid. Huisvesting moet enerzijds aansluiten op de wensen en behoeften van de bewoners, anderzijds moet huisvesting de gewenste zorgorganisatie faciliteren.

Daarnaast moet de huisvesting een bijdrage leveren aan een gezonde zorgexploitatie. Door bijvoorbeeld het Programma van Eisen niet alleen door te (laten) rekenen op de financiële consequenties voor het vastgoed maar ook op de financiële consequenties voor de zorg- en dienstverlening kunnen bovenstaande voorbeelden worden voorkomen.

Vastgoedconcepten moeten dus voortdurend worden vertaald naar de financiële consequenties voor de exploitatie van de  zorg- en dienstverlening. Hierdoor rendeert niet alleen het vastgoed, maar zeker ook hetgeen er in een gebouw gebeurt.

Jacqueline van GinnekenJacqueline van Ginneken, Bureau Ouderenzorg
Partner van Trinitas Advies

Algemeen: Laatste BNA nieuws

Nieuws / 18 apr, 2019

Akkoord cao architectenbranche 2019-2021

Begin april is de ledenraadpleging afgerond en op 17 april hebben alle cao-partijen (BNA, FNV, CNV, de Unie) definitief ingestemd met de nieuwe cao 2019-2021 voor de architectenbranche. Voor de cao wordt bij het ministerie

Akkoord cao architectenbranche 2019-2021

Nieuws / 26 mrt, 2019

Ledenraadpleging onderhandelingsresultaat cao 2019-2021

Op donderdag 14 maart 2019 hebben de cao delegaties van de BNA en de vakbonden een cao onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe tweejarige cao. BNA bureaus hebben hierover een mail ontvangen met een toelichting. De

Ledenraadpleging onderhandelingsresultaat cao 2019-2021

Nieuws / 20 mrt, 2019

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019

Doe mee aan de Conjunctuurmeting voorjaar 2019 met verdiepende vragen over actuele onderwerpen en vul de online vragenlijst in! Alle BNA bureaus ontvangen hiervoor een uitnodiging van onderzoeksbureau Panteia, dat het marktonderzoek voor de BNA verzorgt. Inzicht

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019

Nieuws / 06 mrt, 2019

Gezocht: pensioenbestuurder namens werkgevers

In verband met het aflopen van de termijn van de huidige voorzitter namens werkgevers zoekt de BNA een geschikte kandidaat pensioenbestuurder voor het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Het gaat bij voorkeur om een kandidaat met

Gezocht: pensioenbestuurder namens werkgevers

Inloggen op BNA

(Sluiten)