‘Zorgexploitatie negatief: kan ik er iets aan doen…?’

Zorghuisvesting moet aansluiten op de wensen en behoeften van de bewoners, maar ook de gewenste zorgorganisatie faciliteren.

25 november 2014

Het gebeurt regelmatig, dat een woonzorgcentrum nog maar net opgeleverd is en men erachter komt dat de exploitatie van de zorg- en dienstverlening verliesgevend is. Vaak wordt dit veroorzaakt door een samenhang van verschillende factoren. De opzet van het nieuwe of gerenoveerde gebouw is er daar zeker één van.

Drie praktijkvoorbeelden

1. Clustering van voorzieningen

In het zuiden van het land is onlangs een nieuw zorgcentrum geopend. Bij de ingang van het gebouw is een receptiebalie. Een gezellig marktplein met brasserie, kapsalon en winkel vormt het hart van het woonzorgcentrum.

Doordat de receptie, brasserie en winkel onafhankelijk van elkaar zijn opgezet, zijn er dagelijks drie personeelsleden nodig om de verschillende ruimtes te bemensen. Zouden brasserie inclusief winkel bij de ingang van het pand gesitueerd zijn, was er dagelijks maar 1 iemand nodig voor de drie functies. Een besparing van € 115.000 per jaar en dat 30 jaar lang.

2. Hoge kosten energie en onderhoud

Het tweede voorbeeld betreft een zorgcentrum in het westen van het land. Het nieuwe zorgcentrum is al in 2008 geopend met in de ene vleugel het verzorgingshuis en in een andere vleugel het verpleeghuis. In het midden een groots opgezet atrium met veel vloeroppervlak, veel glas en heel open, zodat men vanaf alle etages het atrium kan inkijken.

De vloerafwerking in het atrium is erg stijlvol, maar blijkt achteraf moeilijk schoon te houden. Hierdoor zit de zorgorganisatie jaarlijks met een hoge energierekening en hoge kosten voor schoonmaakonderhoud en glasbewassing, wat betaald moet worden uit het budget van de zorgzwaartepakketten van de bewoners.

3. Mismatch huisvestingsconcept en zorgconcept

Een zorgorganisatie in het midden van het land heeft eind 2013 op één van haar locaties onverwachts te maken met een groot financieel tekort. Het is ontstaan na de renovatie van de locatie, waarbij alle grootschalige afdelingen zijn omgebouwd tot groepswoningen. Hierbij is de rest van het gebouw intact gelaten.

Er moet gedurende de dag en avond altijd een medewerker in de nieuwe woningen aanwezig zijn i.v.m. toezicht, dus zijn er meer verzorgers nodig dan op de oorspronkelijke afdelingen van 30 cliënten. En dat brengt hogere kosten met zich mee, die gecompenseerd moeten worden door de kosten – en dus de inzet in uren –  laag te houden van ondersteunende medewerkers buiten de woningen. Maar, dit is niet gebeurd.

Het huisvestingsconcept veroorzaakt dus een financieel tekort. Dat concept is namelijk ingevoerd zonder dat het zorg- en dienstverleningsconcept hierop is aangepast. Met andere woorden: er is een mismatch tussen het huisvestingsconcept en het zorgconcept.

Zorgexploitatie negatief: kan ik er wat aan doen…….?

Ja, u kunt er zeker wat aan doen! In eerste instantie door nieuwbouw en renovatie niet alleen te zien als een vastgoedaangelegenheid. Huisvesting moet enerzijds aansluiten op de wensen en behoeften van de bewoners, anderzijds moet huisvesting de gewenste zorgorganisatie faciliteren.

Daarnaast moet de huisvesting een bijdrage leveren aan een gezonde zorgexploitatie. Door bijvoorbeeld het Programma van Eisen niet alleen door te (laten) rekenen op de financiële consequenties voor het vastgoed maar ook op de financiële consequenties voor de zorg- en dienstverlening kunnen bovenstaande voorbeelden worden voorkomen.

Vastgoedconcepten moeten dus voortdurend worden vertaald naar de financiële consequenties voor de exploitatie van de  zorg- en dienstverlening. Hierdoor rendeert niet alleen het vastgoed, maar zeker ook hetgeen er in een gebouw gebeurt.

Jacqueline van GinnekenJacqueline van Ginneken, Bureau Ouderenzorg
Partner van Trinitas Advies

Algemeen: Laatste BNA nieuws

di 12 dec 2017 - wo 31 jan 2018

Reinvent the habitat

  • Type: overig
  • Organisatie: Thorb
Reinvent the habitat

di 16 jan 2018

Contracteren

  • Type: cursus
  • Locatie: Amsterdam (ntb)
  • Organisatie: BNA | Academie
  • Onderwerp: Projectmanagement
Contracteren

Nieuws / 16 jan, 2018

Cao architectenbranche algemeen verbindend verklaard

De cao 2017-2019 voor de architectenbranche is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat deze geldt voor alle werkgevers en werknemers op architectenbureaus in Nederland. De cao heeft

Cao architectenbranche algemeen verbindend verklaard

Nieuws / 08 jan, 2018

Architectenbureaus zetten in op innovatie

Van alle architectenbureaus zegt 46% de komende jaren extra in te willen zetten op innovatie. Circulair bouwen, digitalisering, ontwerpkwaliteit en samenwerking zijn daarbij speerpunten. Dat blijkt uit de BNA Conjunctuurmeting najaar 2017. Bouwagenda De bouwketen

Architectenbureaus zetten in op innovatie

Nieuws / 02 jan, 2018

De architectenbranche in beweging

De afgelopen vier jaar hebben de Technische Universiteit Delft, de Radboud Universiteit Nijmegen en de BNA in het FuturA project wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de veranderende rol van de architect. Doel was om veranderingen in

De architectenbranche in beweging

Nieuws / 04 dec, 2017

Kansen: verduurzaming, herontwikkeling en nieuwe woningen

Architectenbureaus geven aan dat zij vooral het belang van verduurzaming, herontwikkeling en nieuwe woningen zien toenemen. De gemiddelde werkvoorraad van architectenbureaus is met 4,6 maanden maar iets hoger dan een jaar geleden in dezelfde periode. Dat

Kansen: verduurzaming, herontwikkeling en nieuwe woningen

Inloggen op BNA

(Sluiten)