BNA Onderzoek

Laboratorium voor ruimtelijke ideeën

BNA Onderzoek is een laboratorium voor slimme ruimtelijke ideeën. BNA Onderzoek brengt architecten, onderzoekers, marktpartijen en overheden samen om na te denken over maatschappelijke vraagstukken. Niet alleen de vraagstukken die nu spelen zoals demografische krimp, verstedelijking en duurzaamheid. We proberen ook te ontdekken waar in de toekomst de slimme, creatieve en verbindende blik van de architect kan helpen maatschappelijke problemen op te lossen. BNA Onderzoek biedt architectenbureaus de kans om in multidisciplinaire teams hun kennis te verbreden en nieuwe ontwerpopgaven te verkennen. Door samen met alle betrokken partijen aan beeldende scenario’s te werken, biedt BNA Onderzoek probleemhouders inspiratie en handvatten voor ontwikkelprocessen.

Freestyle – oproep nieuwe editie

In deze reeks schrijven architecten over inspirerende gebouwen, bijzondere vormen, fascinerende plekken – alles wat ze helpt bij het maken van een ontwerp. Met de serie Freestyle brengt BNA Onderzoek deze persoonlijke verzamelingen in beeld.
Freestyle – oproep nieuwe editie

Ontwerpstudie

In het kader van de studie 'De stad van de toekomst' wordt gekeken naar nieuwe manieren van stad maken in de huidige tijd van snelle veranderingen en grote transities.
Ontwerpstudie

Publicatie ‘Licht verdicht’ wint zilveren medaille European Design Award

In het boek Licht Verdicht worden uitkomsten van een onderzoek naar verdichten door optoppen gepresenteerd. Zeven multidisciplinaire ontwerpteams onderzochten hoe zij de Rotterdamse binnenstad letterlijk naar grotere hoogte kunnen brengen.
Publicatie ‘Licht verdicht’ wint zilveren medaille European Design Award

Blog Hans de Boer: Snelweg x stad

De publicatie 'Snelweg x stad' kijkt naar de mogelijke toekomsten van de stedelijke ringweg. In een reeks essays en zeven ontwerpvoorstellen worden maatregelen besproken die snelweg en stad dichter tot elkaar kunnen brengen.
Blog Hans de Boer: Snelweg x stad

Inloggen op BNA

(Sluiten)