Over ons

Bijna 1000 architectenbureaus zijn verenigd in de BNA, Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus. De BNA is een netwerk dat modern, creatief ondernemerschap bevordert. Met als drijfveer de kracht van architectuur voor de leefomgeving.

BNA kantoor, Amsterdam

Bijna 1000 architectenbureaus zijn verenigd in de BNA, de branchevereniging van Nederlandse architectenbureaus. De BNA is een netwerk dat modern, creatief ondernemerschap bevordert. Met als drijfveer de kracht van architectuur voor de leefomgeving.

De organisatie bestaat uit de ledenraad, het bestuur, het bureau, beleidsadviescommissies, college en dekens en de BNA Netwerken. Lees op deze pagina meer over deze onderdelen van de organisatie.

Missie

Onze missie is het versterken van architectenbureaus die op kansrijke markten toegevoegde waarde bieden aan opdrachtgever en samenleving. De BNA richt zich op architectenbureaus, de opdrachtgevers van architectenbureaus en de samenleving als geheel. Het inzetten en benutten van de collectieve kracht en het actief promoten van de meerwaarde van architecten zijn hierbij onmisbare instrumenten.

Versterken van architectenbureaus

De architectenbranche kenmerkt zich door veerkracht, ook in moeilijke tijden. De BNA staat voor het collectieve belang van de branche en werkt aan het versterken van bureaus door belangenbehartiging, het uitwisselen van kennis, het scheppen van goede condities voor het ondernemerschap en het faciliteren van netwerken. De BNA zoekt naar nieuwe marktkansen voor architectenbureaus en wil actief bijdragen aan een gezond ondernemersklimaat. Kerntaken zijn:

  • Belangenbehartiging. Onder meer: lobby voor een goede aanbestedingscultuur, eerlijke contracten, en solide bouwregelgeving;
  • Bureauondersteuning. Onder meer: collectief voordeel en cursussen via BNA Academie en online advies;
  • Brancheontwikkeling. Onder meer: Ontwerpend onderzoek, marktonderzoek, branchecijfers en concrete handvatten als de BNA Dienstenkaarten.

Toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde van architecten – en van BNA-architecten in het bijzonder – brengt de BNA voortdurend over het voetlicht, in de (social) media, via campagnes en via de prijsvraag BNA Beste Gebouw van het Jaar.