Cao voor architectenbureaus algemeen verbindend verklaard

Cao geldt hierdoor voor alle werkgevers en werknemers op architectenbureaus in Nederland

13 december 2016

De cao 2015-2017 in de architectenbranche is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. Dit betekent deze geldt voor alle werkgevers en werknemers op architectenbureaus in Nederland. Architectenbureaus zijn als opdrachtgevers echter niet gebonden aan hoofdstuk IIa met minimumtarieven voor opdrachten aan zelfstandige opdrachtnemers (zzp’ers).

BNA-directeur Fred Schoorl: “De algemeen verbindend verklaring geeft alle werkgevers en medewerkers in de architectenbranche duidelijkheid en draagt bij aan een gelijk speelveld tussen bureaus ten aanzien van arbeidsvoorwaarden. Dat de in de cao opgenomen opdrachtovereenkomst met minimumtarieven voor zzp’ers niet algemeen verbindend is verklaard, is uiteraard jammer. De algemeen verbindend verklaring (avv) geldt wel voor de rest van de cao. Een gelijk speelveld tussen alle werkenden in de branche blijft van belang om verantwoord marktgedrag van bureaus te bevorderen en een ‘race to the bottom’ te voorkomen.”

Zekerheid, flexibiliteit en beroepservaring
Een aanpassing in de cao die onder de algemeen verbindend verklaring valt is de jaaruren systematiek. Deze biedt architectenbureaus een mogelijkheid om de pieken en dalen in het werk op te vangen door in periodes van grote drukte langere dagen te maken die kunnen worden gecompenseerd in rustiger tijden. Hierdoor zijn bureaus en medewerkers beter in staat om mee te ademen met het werkaanbod. Ook de bepaling over de deelnamekosten van de sinds 2015 wettelijk verplichte beroepservaringsperiode voor afgestudeerde architecten geldt hierdoor voor alle architectenbureaus in Nederland.

Minimumtarief zelfstandigen
Nieuw aan deze cao was ook dat er voor het eerst minimumtariefafspraken zijn gemaakt – in combinatie met een richtlijn voor de opbouw van tarieven – voor opdrachtovereenkomsten van architectenbureaus met zelfstandigen voor werkzaamheden die vergelijkbaar zijn met die van werknemers. Hierdoor zouden zelfstandigen voor bureaus minimaal hetzelfde gaan verdienen als werknemers en zouden zelfstandigen in staat zijn zich naar eigen inzicht te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en te zorgen voor pensioen.

Gelijk speelveld werkenden vertraagd
Cao-partijen hebben bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gepleit voor het opnemen van fatsoenlijke minimumtarieven voor zelfstandige opdrachtnemers in de cao. “De algemeen verbindend verklaring van de cao heeft hierdoor enige tijd op zich laten wachten”, aldus Victor Frequin, voorzitter van de cao-delegatie namens de werkgevers. “Zij betreuren het voorlopige oordeel van de ACM dat minimumtarieven voor zelfstandige opdrachtnemers op gespannen voet zouden kunnen staan met de mededingingswet. Hierdoor kunnen zelfstandigen in onderhandeling met bureaus het tarief nog steeds bepalen zonder een aan het cao loon gekoppeld minimum.”

De realisatie van een gelijk speelveld voor alle werkenden in de branche heeft hiermee vertraging opgelopen. De onevenwichtigheid tussen werknemers en zelfstandigen op de sectorale arbeidsmarkt blijft hierdoor vooralsnog bestaan. Begin 2017 starten alweer de onderhandelingen over een nieuwe cao.

Cao nalezen?

Button_175x35px

 

Algemeen: Laatste BNA nieuws

ma 25 sep 2017

Debat ‘ONROEREND LANDSCHAP’

  • Type: congres
  • Locatie: Landgoed Kleine Vennep
  • Organisatie: BNA Onderzoek en BOOM Landscape
  • Onderwerp: BNA Onderzoek Duurzame ontwikkeling
Debat ‘ONROEREND LANDSCHAP’

di 26 sep 2017

Storytelling

  • Type: masterclass
  • Locatie: Amsterdam (ntb)
  • Organisatie: BNA Academie
  • Onderwerp: PR & MARKETING
Storytelling

Nieuws / 19 sep, 2017

Nieuwe modelcontracten beschikbaar

De Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA) heeft nieuwe modelcontracten opgesteld voor de deelnemers aan de beroepservaringperiode en medewerkers voor de duur van een project. De BNA en de bonden hebben afgesproken dat met deelnemers aan de beroepservaringsperiode langer

Nieuwe modelcontracten beschikbaar

Nieuws / 15 aug, 2017

Hoe selecteert uw opdrachtgever een architectenbureau?

Welke criteria zijn voor uw potentiële opdrachtgever belangrijk bij de selectie van een architectenbureau? Welke informatie over een bureau zou deze graag hebben, maar is moeilijk te achterhalen? Welke ontwerpen of diensten vereist hij/zij van een

Hoe selecteert uw opdrachtgever een architectenbureau?

Nieuws / 01 aug, 2017

BNA Benchmark Jaarcijfers 2016 van start

BNA bureaus kunnen opnieuw meedoen aan de BNA Benchmark Jaarcijfers. Welke omzet, kosten en resultaten werden er behaald in 2016? Komt het herstel van de markt al terug in de jaarcijfers? Hoe groot waren de opdrachten?

BNA Benchmark Jaarcijfers 2016 van start

Nieuws / 17 jul, 2017

Architectenbureaus zetten in op duurzaamheid

De ambitie om duurzame gebouwen te realiseren is bij architecten flink gegroeid. Vonden architecten voorheen dat voor de realisatie van duurzame gebouwen vooral de opdrachtgevers aan zet zijn nu vinden architectenbureaus hun eigen verantwoordelijkheid hiervoor

Architectenbureaus zetten in op duurzaamheid

Inloggen op BNA

(Sluiten)