Cao voor architectenbureaus algemeen verbindend verklaard

Cao geldt hierdoor voor alle werkgevers en werknemers op architectenbureaus in Nederland

13 december 2016

De cao 2015-2017 in de architectenbranche is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. Dit betekent deze geldt voor alle werkgevers en werknemers op architectenbureaus in Nederland. Architectenbureaus zijn als opdrachtgevers echter niet gebonden aan hoofdstuk IIa met minimumtarieven voor opdrachten aan zelfstandige opdrachtnemers (zzp’ers).

BNA-directeur Fred Schoorl: “De algemeen verbindend verklaring geeft alle werkgevers en medewerkers in de architectenbranche duidelijkheid en draagt bij aan een gelijk speelveld tussen bureaus ten aanzien van arbeidsvoorwaarden. Dat de in de cao opgenomen opdrachtovereenkomst met minimumtarieven voor zzp’ers niet algemeen verbindend is verklaard, is uiteraard jammer. De algemeen verbindend verklaring (avv) geldt wel voor de rest van de cao. Een gelijk speelveld tussen alle werkenden in de branche blijft van belang om verantwoord marktgedrag van bureaus te bevorderen en een ‘race to the bottom’ te voorkomen.”

Zekerheid, flexibiliteit en beroepservaring
Een aanpassing in de cao die onder de algemeen verbindend verklaring valt is de jaaruren systematiek. Deze biedt architectenbureaus een mogelijkheid om de pieken en dalen in het werk op te vangen door in periodes van grote drukte langere dagen te maken die kunnen worden gecompenseerd in rustiger tijden. Hierdoor zijn bureaus en medewerkers beter in staat om mee te ademen met het werkaanbod. Ook de bepaling over de deelnamekosten van de sinds 2015 wettelijk verplichte beroepservaringsperiode voor afgestudeerde architecten geldt hierdoor voor alle architectenbureaus in Nederland.

Minimumtarief zelfstandigen
Nieuw aan deze cao was ook dat er voor het eerst minimumtariefafspraken zijn gemaakt – in combinatie met een richtlijn voor de opbouw van tarieven – voor opdrachtovereenkomsten van architectenbureaus met zelfstandigen voor werkzaamheden die vergelijkbaar zijn met die van werknemers. Hierdoor zouden zelfstandigen voor bureaus minimaal hetzelfde gaan verdienen als werknemers en zouden zelfstandigen in staat zijn zich naar eigen inzicht te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en te zorgen voor pensioen.

Gelijk speelveld werkenden vertraagd
Cao-partijen hebben bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gepleit voor het opnemen van fatsoenlijke minimumtarieven voor zelfstandige opdrachtnemers in de cao. “De algemeen verbindend verklaring van de cao heeft hierdoor enige tijd op zich laten wachten”, aldus Victor Frequin, voorzitter van de cao-delegatie namens de werkgevers. “Zij betreuren het voorlopige oordeel van de ACM dat minimumtarieven voor zelfstandige opdrachtnemers op gespannen voet zouden kunnen staan met de mededingingswet. Hierdoor kunnen zelfstandigen in onderhandeling met bureaus het tarief nog steeds bepalen zonder een aan het cao loon gekoppeld minimum.”

De realisatie van een gelijk speelveld voor alle werkenden in de branche heeft hiermee vertraging opgelopen. De onevenwichtigheid tussen werknemers en zelfstandigen op de sectorale arbeidsmarkt blijft hierdoor vooralsnog bestaan. Begin 2017 starten alweer de onderhandelingen over een nieuwe cao.

Cao nalezen?

Button_175x35px

 

Algemeen: Laatste BNA nieuws

do 01 jun 2017

Masterclass Hout deel II: Houthoogbouw

  • Type: masterclass
  • Locatie: Amsterdam (onder voorbehoud)
  • Organisatie: BNA Academie
  • Onderwerp: Specials
Masterclass Hout deel II: Houthoogbouw

di 06 jun 2017

Projectmanagement voor architecten

  • Type: cursus
  • Locatie: Rotterdam (ntb)
  • Organisatie: BNA Academie
  • Onderwerp: management Persoonlijke vaardigheden
Projectmanagement voor architecten

Nieuws / 16 mei, 2017

Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord CAO 2017-2019

Op dinsdag 9 mei 2017 hebben de cao-delegaties van de BNA en de vakbonden een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe tweejarige cao. Deze zal bij een algemeen verbindend verklaring door SZW voor alle architectenbureaus in Nederland gaan gelden. Wat

Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord CAO 2017-2019

Nieuws / 03 apr, 2017

Pensioenfonds Architectenbureaus brengt pensioenuitvoering onder bij APG

Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus (PFA) heeft bekend gemaakt dat het APG kiest als nieuwe pensioenuitvoerder. De komende periode wordt gewerkt aan het voorbereiden van een naadloze overgang. Per 1 januari 2018 wordt de administratie

Pensioenfonds Architectenbureaus brengt pensioenuitvoering onder bij APG

Nieuws / 13 mrt, 2017

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2017

De BNA nodigt alle leden uit om deel te nemen aan de Conjunctuurmeting voorjaar 2017 met daarin extra vragen over een aantal actuele onderwerpen. Deze geven u inzicht in de visie van collega bureaus op arbeidszaken,

Doe mee aan de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2017

Nieuws / 22 feb, 2017

Tweede Kamer stemt in met Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Leer alle ins en outs tijdens de Wkb-Week Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 21 februari 2017 ingestemd met het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb). De aanpassing van de wet heeft

Tweede Kamer stemt in met Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Inloggen op BNA

(Sluiten)