De Consumentenregeling


De Consumentenregeling is een bondige, toegankelijke regeling die de wederzijdse rechten en verplichtingen van de consument-opdrachtgever en de architect vastlegt.

Consumentenopdrachten
Speciaal voor eenvoudige opdrachten van consumenten heeft de BNA De Consumentenregeling (CR) ontwikkeld. Consumenten ervaren de DNR vaak als te ingewikkeld en uitgebreid. De CR is bondiger en toegankelijker voor consumenten. De CR kan ook gebruikt worden voor opdrachten andere opdrachtgevers, die nauwelijks te onderscheiden zijn van een consument. Denk aan een winkelier die zijn bedrijfsruimte wil laten verbouwen. De consumentenregeling is begin 2013 herzien en aangepast aan het nieuwe Bouwbesluit.

Let op! Stem altijd met je beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar af of de CR geschikt is voor de opdracht of dat er beter op basis van de DNR gecontracteerd kan worden.

Ter beschikking stellen
In de overeenkomst/offerte wordt vermeld dat de CR van toepassing is. De CR moet als bijlage ter beschikking gesteld worden, zodat de opdrachtgever kennis kan nemen van de inhoud voordat hij de overeenkomst/offerte aanvaardt. Dat mag ook digitaal. Als de CR niet tijdig en correct uitgereikt wordt aan de opdrachtgever, kan de CR niet van toepassing (vernietigbaar) verklaard worden.

Afwijkingen
Het is meestal onverstandig om af te wijken van de bepalingen in de CR. Ze vormen immers een samenhangend geheel en de verzekering van de beroepsaansprakelijkheid van de architect is erop afgestemd. Eventuele noodzakelijke afwijkingen op de CR moeten expliciet vermeld worden in de overeenkomst. Omdat dit gevolgen kan hebben voor de dekking onder verzekering, moet de architect dan een kopie van de overeenkomst naar zijn verzekeraar sturen om er zeker van te zijn dat de afwijkingen verzekerd, dan wel (aanvullend) verzekerbaar zijn.

    Ja! Ik sluit mij aan bij de BNA omdat ik ...

    • Gebruik wil maken van gratis modelcontracten, online kennisbank en juridisch advies
    • Mezelf wil ontwikkelen en/of mijn bureau om te kunnen onderscheiden en het collectief voordeel te benutten
    • Mijn kennis en netwerk wil vergroten en gebruik wil maken van de belangenbehartiging voor de architectenbranche