Het stadsranden-lab

Lezingenprogramma

De stadsranden zijn weer in the picture. In een tijd waarin het bouwen binnen de stad moet gebeuren om de landschappen te sparen, is het belangrijk om te kijken naar de randen van onze almaar verdichtende steden. In de stadsrand ontmoeten stad en land elkaar, en is er naast wonen en bedrijvigheid ook ruimte voor onder andere volkstuincomplexen, recreatiegebieden en rommelzones. De ontwerpstudie ‘Het stadsranden-lab’, een initiatief van BNA Onderzoek en ARCAM, gaat in de eerste helft van 2020 met vijf ontwerpteams op zoek naar nieuw typologieën voor de stadsranden, waarbij Amsterdam als testcase dient.

Als onderdeel hiervan onderzoeken we met sprekers, publiek en de ontwerpteams de rol van de Amsterdamse stadsgrenzen in een reeks lezingen- en discussieavonden. Waar begint of eindigt een grens? Wat is de economische, ruimtelijke en ecologische waarde van de stadsrand? En hoe kan de stadsrand bijdragen aan participatie en diversiteit?

Thinline van Ai Weiwei tijdens Amsterdam Light Festival 2017. De 6,5 kilometer lange lijn van rood laserlicht markeert een grens. Met deze installatie wil Ai Weiwei mensen laten nadenken over grenzen. Foto © Janus van den Eijnden

In een reeks van drie lezingen onderzoeken we met diverse sprekers de Amsterdamse stadsgrenzen. Tijdens de tweede grensverkenning agenderen we de praktische kant van de stadsrand. We kijken naar de stedelijke economie, bijvoorbeeld naar de vraag hoe de stadsrand profiteert van agglomeratie-voordelen. Ook kijken we naar de betekenis van de stadsrand als helende kracht en maken we inzichtelijk welke krachten er spelen in de zone tussen stad en land.

Grensverkenningen 2 | De economische en ruimtelijke waarde van de stadsrand

Programma en sprekers

Economische betekenis van de stadsrand - Erik de Graaf
Erik de Graaf is docent/onderzoeker voor de bachelor-opleiding Built Environment binnen het onderzoeksprogramma Urban Technology aan de HvA. Tijdens deze avond vertelt hij over de economische betekenis van de stadsrand.

De stadsrand als schakelzone - Like Bijlsma

In 2018 publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving de publicatie ‘Stadsranden – schakelzones tussen stad en land’. Coauteur Like Bijlsma, Sector Ruimtelijke Ordening en Leefomgevingskwaliteit bij het PBL, licht de publicatie toe.

'Restorative environments' - Frank Suurenbroek

Frank Suurenbroek, onderzoeker en lector aan de HvA, bespreekt 'restorative environments’, plekken in de stadsrand waar de stad en haar bewoners sociaal, ecologisch en anderszins kunnen opladen.

Download hier de kroniek van grensverkenning 2