Onderhandelaarsakkoord cao architectenbureaus 2024

Vorige week donderdag 18 januari 2024 is een cao-onderhandelaarsakkoord bereikt, daarmee is afgesproken:

• Looptijd: de looptijd van de cao is van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 (12 maanden).
• Loon: er is geen algemene loonontwikkeling op 1 januari 2024. Er is per 1 juli 2024 een loonstijging van 3,0% overeengekomen.
• Pensioen: de pensioenpremie blijft gehandhaafd op 24,5% in 2024 met een fiscaal maximale opbouw van 1,738%.

Met het onderhandelaarsakkoord is het eindbod van de onderhandelingsdelegatie van de BNA overgenomen, dat de BNA woensdag 22 november jl voorlegde aan de vakbonden. In dit eindbod heeft de BNA delegatie recht willen doen aan de onzekere tijden op de markt voor de architectendiensten, waarbij de verschillen tussen deelmarkten en bureaus ook nog eens groot zijn.

Met het eindbod wordt echter ook de verantwoordelijkheid onderstreept van goed werkgeverschap voor werknemers en het concurrerend houden van de branche. In de tussentijd hebben leden de gelegenheid gehad om mening te geven over het eindbod van de BNA. Het bestuur van de BNA zal nog definitief moeten instemmen met het akkoord, en daarbij de inbreng van de leden die hebben gereageerd meenemen.

Invoering nieuwe functiehuis

In het eindbod was, in aanvulling op bovengenoemde punten, ook aandacht op de invoering van het nieuwe functiehuis voor de branche.

De verwachting is dat dit leidt tot een gemiddelde loonkostenstijging voor werkgevers van ca. 2,78%. Dit functiehuis voorziet in gewijzigde aanvangsschalen voor medewerkers aan het begin van hun loopbaan. Het betekent een substantiële verbetering voor jonge architecten en technici (TU-afgestudeerden zonder architectentitel, startende architecten tijdens de Beroepservaringperiode en MBO- en HBO-ers in een Technische ontwerpfunctie). De branche kiest er bewust voor jonge architecten en technici een hogere beloning toe te kennen, met het oog op hun bestaanszekerheid, het voorkomen van verschillen in startsalarissen tussen bureaus en het vergroten van de aantrekkelijkheid van de branche voor nieuwe aanwas.

Hogere startsalarissen voor jonge architecten en technici

De loonsverhoging kan op individueel niveau tussen de 5,9% en 10% bedragen per 1 januari 2024 (zie de salaristabellen en de site SFA voor verdere info). Om dit mogelijk te maken wordt er een beroep gedaan op de solidariteit van alle medewerkers in de branche om deze extra loonsverhoging voor deze specifieke, jonge groep te bekostigen.