Licht verdicht

optoppen van bestaande gebouwen in stadscentrum Rotterdam

Start: 10 juni 2016

De gemeente Rotterdam heeft zich tot doel gesteld meer woningen toe te voegen aan het centrum van de stad. Veel van de naoorlogse gebouwen in het centrum hebben draagconstructies, die het mogelijk maken het gebouwen op te toppen en bovenop het bestaande gebouw functies toe te voegen. Gezien daardoor ook de karakteristieke naoorlogse bebouwing kan blijven bestaan, is optoppen een voor de hand liggende optie. Eerdere voorbeelden, zoals het 114 woningen tellende gebouw De Karel Doorman dat is verrezen boven op het voormalige warenhuis Ter Meulen, tonen aan dat deze aanpak werkt en kan leiden tot een perfecte symbiose uit naoorlogse plint en centraal, eigentijds wonen.

In deze ontwerpstudie, doorgevoerd in 2016, werkten de eigenaren van drie binnenstedelijke locaties samen met het Cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam en BNA Onderzoek. Zeven interdisciplinaire ontwerpteams keken in samenwerking met de stakeholders naar mogelijkheden voor lichte optoppingen op de drie geselecteerde gebouwen.

De gebouwen

  • GGD en Keuringsdienst van Waren – Schiedamsedijk
  • Weenapoint – Kruisplein
  • Lumière – Lijnbaan

De ontwerpvragen

  • Grensverleggende ideeën voor optoppen in naoorlogse binnensteden
  • Constructieve oplossingen
  • Programmatische verrijking van de locaties
  • Vraagstuk herbestemming / opwaardering van de bestaande plint
  • Parkeeroplossingen voor deze nieuwe verdichtingsopgave
  • Buitenruimte boven maaiveld

De deelnemers aan de studie werkten in zeven multidisciplinaire teams, samengesteld uit architecten, constructief ingenieurs, stedenbouwkundigen, cultuurhistorici, vastgoed-experts en andere disciplines, ondersteund en begeleid door de gebouweigenaren.

De uitkomsten van de studie laten verschillende denkwijzen over optoppen zien, uitgewerkt en verbeeld voor concrete gebouwen in de stad. De resultaten zijn geen kant en klare ontwerpen, maar voorbeelduitwerkingen die laten zien dat verdichting mogelijk is met behoud van de bestaande naoorlogse gebouwen. Met de uitkomsten willen de projectpartners het debat over verdichting van naoorlogse binnensteden stimuleren en de vraag stellen of dit ook zonder sloop mogelijk is.

Op 11 mei 2017 wordt de publicatie ‘Licht Verdicht – Grensverleggende ideeën voor optoppen in de binnenstad van Rotterdam’, waarin de uitkomsten van de studie zijn opgenomen, feestelijk gepresenteerd in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Lees meer over de boekpresentatie en meld u aan.

 

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

Inloggen op BNA

(Sluiten)