Ontwerpkracht voor bedrijventerreinen

De energietransitie als opstap naar meer ruimtelijke kwaliteit

Start: 15 februari 2019

Over dit onderzoek
Bedrijventerreinen zijn de plekken waar de Nederlandse productiebedrijven functioneren. Hier worden goederen geproduceerd, geassembleerd, opgeslagen, geladen en gelost. Bedrijventerreinen zijn grote afnemers van energie. Dit is de reden dat bedrijventerreinen zich op dit moment oriënteren op een toekomst met minder fossiele en meer hernieuwbare energie. Momenteel loopt vanuit het consortium BE+ (Bedrijventerreinen energiepositief) een programma dat bedrijventerreinen ondersteunt bij deze verduurzamingsslag. De ambitie van dit programma is 3400 bedrijventerreinen in Nederland uiteindelijk energiepositief te maken, en in een eerste fase het aandeel duurzame energie te verhogen van 5% naar 10%.
Wat nog ontbreekt, is de koppeling van de verduurzaming aan meer ruimtelijke kwaliteit. Deze koppeling willen we in een korte, maar krachtige workshopweek op locatie proberen te leggen.

Tijdens een workshopweek van 5 dagen (van 8 – 12 april 2019) hebben vier jonge multidisciplinaire ontwerpteams nagedacht over de bouwkundige en stedenbouwkundige inbedding van verschillende energiemaatregelen middels een ontwerp-pilot op bedrijventerrein Hoorn80 (gemeente Hoorn). De schetsen van toekomstbeelden voor duurzame bedrijventerreinen laten zien wat de verduurzaming kan betekenen voor de verblijfskwaliteit en het functioneren van een terrein. In deze studie is niet alleen gekeken naar de gebouwen, maar ook naar de openbare ruimte, de schaal van het terrein en de verbindingen met de omgeving. 

Hoorn80 is gebruikt als voorbeeld. Op dit bedrijventerrein worden al de eerste stappen gezet richting verduurzaming, maar er ligt nog een opgave om de eigenaren van de bedrijven te overtuigen dat een verduurzamingsslag kwaliteit toevoegt. In een preconcurrentiële en beleidsluwe setting is middels deze studie onderzocht, hoe slimme koppelingen van energietransitie en ruimtelijke kwaliteit er uit kunnen komen te zien. De uitkomsten zijn dan ook als inspiratie bedoeld voor alle bedrijventerreinen, die aan een duurzame toekomst werken. Op vrijdag 10 mei zullen de resultaten van de studie tijdens een slotpresentatie worden gedeeld en voor de zomer zullen de resultaten zijn verwerkt in een (digitale) brochure die breed gedeeld kan worden.

De deelnemende bureaus werkten tijdens de workshopweek zelfstandig aan hun ideeën, maar konden ook de bedrijven op Hoorn80 als klankbord gebruiken. Verder werd er in een reeks lezingen relevante kennis aangereikt over onder andere energietechnieken, nieuwe vormen van energieopwekking en het functioneren van bedrijventerreinen. Bekijk hier het fotoverslag voor een impressie van de ontwerpweek op Hoorn80.

Lees hier onder meer over de planning, de betrokken partijen en welke ontwerpteams mee deden aan deze studie.

Voor meer informatie over de ontwerpstudie bel of mail met BNA Onderzoek: 020 5553651, bna-onderzoek@bna.nl

Gerelateerd aan dit onderwerp

Inloggen op BNA

(Sluiten)