Snelweg en stad

meer leefbaarheid en ruimte

Start: 02 februari 2016 tot 02 november 2017

In 2016 vond de ontwerpstudie ‘Snelweg en stad – meer leefbaarheid en ruimte’ plaats. In deze studie werd een vijftal locaties langs de ringwegen van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verkend op basis van ontwerpend onderzoek. Uitgangspunten waren hierbij toekomstbeelden waarbij autobezit een achterhaald statussymbool is, steden nog verder verdicht moeten worden vanwege de grote woningbouwopgave en waarbij het wagenpark emissievrij is. De studie was een gezamenlijk initiatief van BNA Onderzoek, de TU Delft, de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, de provincie Utrecht, en de Directoraten-generaal Bereikbaarheid, Ruimte en Water en Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Begin 2016 werden er in verschillende steden milieuzones geïntroduceerd. De overheid stuurt op schoner autoverkeer, een ontwikkeling die ook door de technologische vooruitgang in de toekomst tot grote veranderingen zal leiden. Automatische en elektrische voertuigen zullen consequenties hebben voor het verkeer, modaliteitskeuzen, de bereikbaarheid, het ruimtegebruik, de infrastructuur en het milieu. Kunnen toekomstbeelden van deze aanstaande ontwikkelingen in combinatie met bestaande en voorgenomen plannen ons helpen om het huidige beeld van mobiliteit, infrastructuur en leefomgeving te relativeren? Wat zijn dan mogelijke kansen, ideeën en visies voor de ringwegen, de aantakking en wisselwerking met het stadsnetwerk en voor de nabij gelegen (bebouwde of onbebouwde) ruimte?

  • In de twee Amsterdamse cases stond een transformatieopgave van belangrijke verbindingswegen die de ring A10 kruisen naar stadsboulevards met een gemengd programma centraal.
  • In de twee Rotterdamse cases stond de gebiedsontwikkeling centraal rondom twee deeltracés van de huidige ring, die nu een grote barrière vormen en een zware milieubelasting zijn voor direct aangelegen woonwijken.
  • De Utrechtse case was een complex vraagstuk rondom het Utrecht Science park en de verbindingen met de stad over de snelweg heen.

In deze ontwerpstudie onderzochten we de ‘ontwerptaal’ van dergelijke opgaven. Welke programma’s kunnen aan de veranderende manieren van vervoer worden gekoppeld? Welke stedelijke functies gedijen rond een snelweg en kunnen ook zorgen voor de juiste verdienmodellen? Kan de kleinschaligheid van de Nederlandse stad (een domein van fietsers en voetgangers) in relatie tot de grootschaligheid van de snelweg tot nieuwe ideeën leiden? Hoe adaptief of robuust zijn de voorgestelde oplossingen en ontwerpen binnen recent ontwikkelde toekomstscenario’s voor autobezit en geautomatiseerde voertuigen? Welke maatregelen zijn no-regret en wat kan meegroeien met de toekomstige ontwikkelingen?

De studie maakte creatieve energie los op het niveau van de vijf cases, en liet een breed scala aan mogelijkheden zien voor de toekomst van de ringwegen binnen het Nederlandse stedelijke landschap.

Zeven multidisciplinaire teams van architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, verkeersdeskundigen, ruimtelijk economen, planologen en andere disciplines keken met en onder begeleiding van de stakeholders naar de huidige situatie en toekomstscenario’s voor de ringwegen en het ruimtegebruik eromheen. De uitkomsten, een breed scala aan verrassende oplossingen voor de snelweg en zijn omgeving, laten niet alleen zien wat een ontwerpende blik vermag, maar bieden ook concrete handvatten voor de stakeholders: zij kunnen morgen al beginnen de eerste stappen te zetten.

De uitkomsten van de studie zijn gebundeld in de publicatie ‘Snelweg x stad’, deze is te bestellen in de BNA-shop, en online te bekijken.

Gerelateerd aan dit onderwerp

Inloggen op BNA

(Sluiten)