Boekpresentatie ‘Snelweg x Stad’

Woensdag 15 Februari 2017 TU Delft

Start: 15 februari 2017 tot 15 februari 2017

Dat de thematiek rondom snelweg en stad eigenlijk nooit echt is weggeweest, blijkt uit de roep om meer infrastructuur nu de filedruk weer toeneemt. Tegelijkertijd wordt ook gevraagd om meer gezonde leefmilieus in steden. Het instellen van milieuzones is daarbij een duidelijk statement. Nu zwelt ook de vraag naar meer woningen aan. Moeten die binnenstedelijk worden gerealiseerd of wordt het weer tijd voor Vinex 2.0?
Kortom, urgente sectorale opgaven met consequenties voor de stad, haar inwoners en bedrijven, maar ook voor het mobiliteitssysteem. Wat leren de toekomstgerichte ontwerpstudies van de praktijkteams ons over mogelijke handelingsperspectieven voor een integrale aanpak van deze sectorale opgaven? In het debat gaan panelleden hierover met elkaar in discussie.

In de eerste helft van 2016 zijn zeven multidisciplinaire ontwerpteams druk in weer geweest met visies op de ruimtelijke opgaven rond de ringwegen van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Anticiperend op toekomstige vervoersmiddelen zoals elektrische en zelfrijdende auto’s, zochten zij naar mogelijke antwoorden op de vraag hoe de relatie tussen stad en snelweg verbetert kan worden in termen van leefbaarheid, ruimtegebruik en bereikbaarheid. De ontwerpen en strategieën die zijn ontwikkeld in het kader van de ontwerpstudie – en opgenomen in het boek ‘Snelweg x stad’ – geven een breed palet aan visies en toekomstbeelden, met bijbehorende strategieën om deze te realiseren: zowel voor de specifieke locaties als voor vergelijkbare opgaven in nationale en internationale context.
In aanvulling op de inzendingen van de ontwerpteams zijn verdiepende essays in het boek opgenomen van onder andere Tijs van den Boomen (journalist en stadonderzoeker), Maarten Van Acker (Universiteit Antwerpen) en onderzoekers van de TU Delft. In deze essays is vanuit verschillende perspectieven naar de thematiek van snelweg en stad gekeken. Met dit boek willen de betrokken projectpartners handelingsperspectieven bieden aan de partijen die werken aan een betere relatie tussen stad en snelweg.

Op 15 februari 2017 is het boek gepresenteerd in het kader van een feestelijke bijeenkomst aan de TU Delft. Tijdens de middag las Tijs van den Boomen, redacteur van het boek ‘Snelweg x stad’, uit zijn essay ‘Rondje Randstad’, lieten de zeven ontwerpteams de highlights uit hun ontwerpstudies zien, en vond er een levendig debat plaats onder de leiding van Paul Gerretsen(Agent Vereniging Deltametropool). Aan het debat namen deel: Jos Arts (Topadviseur leefomgeving Rijkswaterstaat, bijzonder hoogleraar Milieu en Infrastructuur planning, RUG); Daan Zandbelt (Rijksadviseur voor de Leefomgeving); Vincent Marchau (Hoogleraar Onzekerheid en adaptiviteit van maatschappelijke systemen, Radboud Universiteit/STT en TRAIL Research School); Danielle Snellen (Sector Verstedelijking en Mobiliteit, PBL); Henk Nijmeijer (Hoogleraar Dynamics & Control, Automotive technology, TU Eindhoven); Wilfried van Winden (architect, auteur ‘The diabolic highway’).

Het eerste exemplaar van het boek werd overhandigd aan René Vrugt (directeur Omgeving, Communicatie en Strategie Rijkswaterstaat).

‘Snelweg x stad’ is per direct te verkrijgen in de vakboekhandel en in de BNA shop.

De presentaties die gedurende de middag zij gegeven zijn te downloaden op deze pagina.

De publicatie is een gezamenlijk initiatief van BNA Onderzoek, de TU Delft, de gemeenten Rotterdam en Utrecht, de provincie Utrecht, de Directoraten-generaal Bereikbaarheid, Ruimte en Water en Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Vereniging Deltametropool, Universiteit Antwerpen en uitgeverij Public Space.

 

 

Inloggen op BNA

(Sluiten)