De stad van de toekomst

Hoe kunnen we in tijden van grote transities samen stad maken?

Start: 10 januari 2018

Op 10 januari 2018 gaat de ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ van start. In deze studie wordt aan de hand van vijf testlocaties van 1 x 1 km in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven gekeken naar nieuwe manieren van stad maken.

De onderliggende vraag is hoe we in tijden van de volgende verdichtingsgolf bouwopgaven kunnen koppelen aan energietransitie, innovaties op gebied van vervoer, circulaire economie en andere systeem‐ en netwerkinnovaties.

Kunnen we met elkaar zorgen voor een systeemsprong die een duurzame toekomst voor de stad borgt? Kunnen we daarbij verder kijken dan alleen naar een sectorale opgave of specifieke transitie? En hoe zien de nieuwe systemen en interfaces er dan uit? Wat is hiervoor nodig en tot welke (eind)beelden kan dit leiden?
Met de ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ willen we samen met ontwerpers en gemeenten antwoorden vinden op deze vragen, met als doel richting te kunnen geven aan de toekomstige stedelijke gebiedsontwikkelingen. We willen de stad van de toekomst voorstelbaar maken. De studie is dan geslaagd als we scenario’s en eindbeelden hebben ontwikkeld en met elkaar roadmaps hebben ontwikkeld die laten zien hoe we er ook daadwerkelijk kunnen komen. De vierkante kilometer waar alles bijelkaar komt is daarbij de maat die we op alle locaties bekijken. De tijdshorizon is 2040, maar in de studie wordt ook gewerkt aan stappen en beelden voor de tussenliggende periode.

Gezien zich de vraagstukken op alle schaalniveaus afspelen – van gebouw tot stedelijke regio – mogen architecten niet ontbreken in de discussie over hoe de stad van de toekomst er uit moet komen te zien. We nodigen voor deze studie BNA-architecten uit zich in multidisciplinaire teams (dus samen met stedenbouwkundigen, planologen, verkeerskundigen, ruimtelijk economen, maar ook kunstenaars, geografen etc.) in te schrijven voor deze studie, en om tot in het najaar van 2018 samen met de stakeholders te werken aan een reeks oplossingsrichtingen en strategieën voor een van de testlocaties.

Deelnemers aan de studie krijgen de kans op een ‘level playing field’ samen te werken met gemeenten en stakeholders rond belangrijke innovaties en kunnen kun kennis over integrale processen van stadsontwikkeling verdiepen. De uitkomsten van de studie worden begin 2019 gebundeld in een publicatie.

Lees hier onder meer over projectpartners, testlocaties, planning, achtergronden en hoe je een team kunt aanmelden en wat de ontwerpvergoeding is voor de deelnemende teams

Aanmelden voor de bijeenkomst is niet meer mogelijk.

Let op: Zonder aanmelding en bevestiging van onze kant komt u niet langs de beveiliging van het Ministerie.

Gerelateerd aan dit onderwerp

Inloggen op BNA

(Sluiten)