De stad van de toekomst

Stad maken in tijden van grote transities

Start: 10 januari 2018

De ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ is in januari 2018 van start gegaan. In deze studie wordt aan de hand van vijf testlocaties van 1 x 1 km in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven gekeken naar nieuwe manieren van stad maken.

De onderliggende vraag is hoe we in tijden van de volgende verdichtingsgolf bouwopgaven kunnen koppelen aan energietransitie, innovaties op gebied van vervoer, circulaire economie en andere systeem‐ en netwerkinnovaties.

Kunnen we met elkaar zorgen voor een systeemsprong die een duurzame toekomst voor de stad borgt? Kunnen we daarbij verder kijken dan alleen naar een sectorale opgave of specifieke transitie? En hoe zien de nieuwe systemen en interfaces er dan uit? Wat is hiervoor nodig en tot welke (eind)beelden kan dit leiden?
Met de ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ willen we samen met ontwerpers en gemeenten antwoorden vinden op deze vragen, met als doel richting te kunnen geven aan de toekomstige stedelijke gebiedsontwikkelingen. We willen de stad van de toekomst voorstelbaar maken. De studie is dan geslaagd als we scenario’s en eindbeelden hebben ontwikkeld en met elkaar roadmaps hebben ontwikkeld die laten zien hoe we er ook daadwerkelijk kunnen komen. De vierkante kilometer waar alles bijelkaar komt is daarbij de maat die we op alle locaties bekijken. De tijdshorizon is 2040, maar in de studie wordt ook gewerkt aan stappen en beelden voor de tussenliggende periode.

Gezien zich de vraagstukken op alle schaalniveaus afspelen – van gebouw tot stedelijke regio – mogen architecten niet ontbreken in de discussie over hoe de stad van de toekomst er uit moet komen te zien. BNA leden hebben voor deze studie dan ook multidisciplinaire teams gevormd met landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, mobiliteitsexperts, experts op gebied van circulaire economie, energietransitie, future strategies, smart cities etc.
Deelnemers aan de studie werken op een ‘level playing field’ samen met gemeenten, stakeholders en experts rond belangrijke innovaties aan visies voor de vijf ‘vensters op de stad’ en aan ideeën voor de stad van de toekomst in het algemeen.  Gedurende 2018 wordt er in het kader van masterclasses, lokale ateliers en plenaire bijeenkomsten stap voor stap toegewerkt naar deze visies en ideeën.
De uitkomsten van de studie worden begin 2019 gebundeld in een publicatie.

Lees hier onder meer over projectpartners, testlocaties, planning en achtergronden.

De studie is een gezamenlijk initiatief van BNA Onderzoek, de TU Delft, Vereniging Deltametropool, de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven, de Directoraten-generaal Mobiliteit, Ruimte en Water en Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van BZK.

bekijk ook de Digi-Special over het onderzoek

 

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

Inloggen op BNA

(Sluiten)