Wet kwaliteitsborging op zijn vroegst in 2019 ingevoerd

Eerste Kamer zet vraagtekens bij uitvoerbaarheid van de Wkb, stemming over wetsvoorstel is aangehouden

6 juli 2017

De Eerste Kamer heeft dinsdag 4 juli 2017 gedebatteerd met minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Met dit wetsvoorstel komt bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning de preventieve toetsing door het bevoegd gezag aan de bouwtechnische voorschriften te vervallen. Bij de oplevering van het bouwwerk moet de aannemer voortaan aantonen dat aan de regelgeving is voldaan. Dit aantonen gebeurt door een verklaring van een kwaliteitsborger. Wanneer bij oplevering blijkt dat een bouwwerk niet volgens de regelgeving en gemaakte afspraken is gebouwd, krijgen opdrachtgevers betere mogelijkheden om de aannemer aan te sporen tot herstelwerkzaamheden.

Diffuse rolverdeling tussen gemeente en kwaliteitsborger stuit op bezwaren
In het debat werden diverse bezwaren geuit rondom de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel. Naar aanleiding hiervan zegde de minister toe dat het wetsvoorstel in elk geval pas op zijn vroegst wordt ingevoerd per 1 januari 2019. De bezwaren die de Eerste Kamer heeft met het wetsvoorstel zijn zeer waarschijnlijk veroorzaakt door de amendementen die de Tweede Kamer aan de Wkb heeft toegevoegd. Ten gevolge hiervan moet de bouwer bijvoorbeeld vooraf een risico-inventarisatie maken van het te bouwen project en bij de gemeente aanleveren. Hierdoor wordt de rolverdeling tussen de gemeente en de kwaliteitsborger onduidelijker.

Wet kwaliteitsborging terug naar Tweede Kamer?
Gezien de brede bezwaren gaf de minister aan dat hij in het kabinet zal bespreken of het mogelijk is om het wetsvoorstel aan te houden of te wijzigen. De minister heeft daarna de Eerste Kamer op 7 juli per brief gevraagd de stemming over de Wkb aan te houden. Waarschijnlijk betekent dat de minister het wetsvoorstel gaat aanpassen. De Tweede Kamer moet er dan opnieuw naar kijken en over stemmen. De door de minister toegezegde invoeringsdatum van 1 januari 2019 wordt hierdoor bijna onhaalbaar. De BNA hoopt dat van dit uitstel geen afstel komt en een historische kans om de kwaliteit in de bouwsector naar een hoger niveau te tillen niet zal worden gemist.

Algemeen: Laatste BNA nieuws

wo 27 mrt 2019

Brandveilig Ontwerpen

  • Type: cursus
  • Locatie: Amsterdam (ntb)
  • Organisatie: BNA | Academie
  • Onderwerp: BNA Academie REGELGEVING
Brandveilig Ontwerpen

Nieuws / 24 apr, 2018

Één jaar De Bouwagenda

Op 19 april jl stond De Bouwagenda stil bij haar éénjarig bestaan tijdens een congres in Den Haag. Op deze dag overhandigde taskforce voorzitter Bernard Wientjes het verantwoordingsdocument ‘Eén jaar De Bouwagenda’ aan minister Ollongren, van

Één jaar De Bouwagenda

Nieuws / 19 mei, 2017

BNA Beste Gebouw van het Jaar is bekend!

‘Het station voelt als een gebouw waaromheen nog zoveel meer kan ontstaan. Partijen worden...

BNA Beste Gebouw van het Jaar is bekend!

Nieuws / 22 feb, 2017

Tweede Kamer stemt in met Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Leer alle ins en outs tijdens de Wkb-Week Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 21 februari 2017 ingestemd met het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb). De aanpassing van de wet heeft

Tweede Kamer stemt in met Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Nieuws / 19 sep, 2016

BNA lobbyt: De architect als kwaliteitsborger bij kleine opdrachten

Minister Blok heeft onlangs een nieuw puzzelstuk van de Wet kwaliteitsborging in de bouw naar de Tweede Kamer gestuurd: Het Ontwerpbesluit kwaliteitsborging. De concept AMvB (algemene maatregel van bestuur) werkt een aantal onderdelen van de

BNA lobbyt: De architect als kwaliteitsborger bij kleine opdrachten

Inloggen op BNA

(Sluiten)