Identiteit & Icoonwaarde
KAAN Architecten

Museum Paleis Het Loo

In 1686 werd Paleis Het Loo gebouwd als koninklijk jachtverblijf voor koning Willem III en koningin Mary. De uitgestrekte bossen en de waterloop van hoog naar laag, die de nodige waterdruk geeft, zorgden voor ideale omstandigheden voor de aanleg van een barokke compositie van weelderige tuinen met waterpartijen en een monumentaal paleis als basis.
Fotografie
Simon Menges

Toelichting categorie

De ingreep van KAAN Architecten is ingegeven door deze onlosmakelijke verbinding tussen architectuur en landschap. De gehele uitbreiding is ondergronds gerealiseerd en de nieuwe waterpartij is met de architectuur geïntegreerd, waardoor de traditie van een totale compositie zich voortzet zonder het historische beeld te verstoren, waardoor de identiteit en impact van het gebouw in de wijdere omgeving versterkt wordt. Het uitbreiding voegt meer dan 5000 vierkante meter aan nieuwe voorzieningen en ruimtes toe. Een zorgvuldige restauratie van het paleis en een nauwgezet asbestverwijderingsproces waren daarnaast onderdeel van het ambitieuze project. Paleis Het Loo is getransformeerd en straalt weer een grandeur uit die past bij een van de meest gerenommeerde en drukst bezochte musea in Nederland. De architectonische expressie van de uitbreiding is ingetogen en elegant maar het beantwoordt ook aan de grandeur en verbeelding die met de term paleis geassocieerd worden. “Het is niet alleen wat je ziet maar ook wat je voelt dat bijdraagt aan de kwaliteit van de architectuur. Het is de textuur van de materialen, het vakmanschap waarmee de details zijn gemaakt,” legt de architect en medeoprichter van KAAN Architecten, Prof. Dikkie Scipio, uit in haar toelichting over het putten van inspiratie uit het barokke paleis. “Het doel van het ontwerp is evenwicht creëren tussen oud en nieuw, een resultaat dat groter is dan de som der delen,” aldus Scipio. Op het eerste gezicht zijn de renovatie en uitbreiding onzichtbaar, maar de vernieuwing wordt langzaam onthuld door een reeks weloverwogen elementen. Elk element verrijkt de bezoekerservaring zonder afbreuk te doen aan het monument, waardoor Paleis Het Loo een vitale culturele instelling blijft voor de toekomst.

Toelichting ontwerp

Het Paleis Het Loo kenmerkt zich door het historische ensemble van Corps de Logis, paviljoens en zijvleugels. Tussen de zijvleugels bevindt zich de Bassecour, vroeger een binnenplein met parterres van gras en een watergoot voor paarden. Nu is het omgetoverd tot een prachtige ruimte met centrale fontein, omringd door vier glazen oppervlakken waarover een dun laagje water zweeft en die omkaderd zijn met natuursteen, waarmee het een hommage is geworden aan de waterwerken in de historische tuinen. De Bassecour is niet meer enkel het voorplein van het paleis, maar dient nu als dak van de ondergrondse uitbreiding. Bij daglicht weerspiegelen de vier centimeter diepe bassins het monumentale paleis en het licht dat naar beneden doordringt geeft een schitterend effect binnen de nieuwbouw. In plaats van een prominente entree aan de Bassecour, wat de openheid zou aantasten, zijn de ingangen aan de uiteinden van de paleisvleugels geplaatst. Sporen uit het verleden blijven zichtbaar in de subtiele marmeren inzetstukken op de muren, waar de oude structuur plaats heeft gemaakt voor de lantaarnachtige ingangspaviljoens. De Grand Foyer is het centrale punt van de ondergrondse uitbreiding. Het strekt zich uit langs de centrale as en vormt een dubbele verbinding met het historische gebouw. In fysieke zin delen de oude en nieuwe delen van het paleis een gewelfde trapzaal. Visueel biedt het nieuwe een bijzondere kijk op het oude: via het glazen dak en de Bassecour bassins is het paleis te zien. De ondergrondse uitbreiding zet de logica van de symmetrische barokke compositie en de Corps de Logis voort in de plattegrond. De oorspronkelijke indeling van het paleis bestaat uit een vestibule met centrale trap en naastgelegen zalen bestemd voor audiënties bij de koning. Ditzelfde principe vormt de basis van de uitbreiding waarin de Grand Foyer met aan weerszijden de tentoonstellingszalen in verbinding staat met de Grote Trap naar het paleis. Ten westen van de Grand Foyer bevinden zich ruime vierkante zalen met bijna vijf meter hoge plafonds, waar tijdelijke exposities gehouden worden. Daarboven is in de historische westvleugel een museum speciaal voor kinderen ingericht onder de naam Juniorpaleis. De oostvleugel is bereikbaar via de schitterende trapzaal en presenteert de geschiedenis en hedendaagse activiteiten van het koninklijk huis in een permanente tentoonstelling De Oranjes.

Ja! Ik sluit mij aan bij de BNA omdat ik ...

  • Gebruik wil maken van gratis modelcontracten, online kennisbank en juridisch advies
  • Mezelf wil ontwikkelen en/of mijn bureau om te kunnen onderscheiden en het collectief voordeel te benutten
  • Mijn kennis en netwerk wil vergroten en gebruik wil maken van de belangenbehartiging voor de architectenbranche