Leidraad ‘Circulair ontwerpen’ gereed

De ontwerpfase is hét moment waarin circulaire ambities vorm krijgen. De keuzes die dan worden gemaakt, hebben immers een grote invloed op het resultaat. Maar dan moeten wel de juiste keuzes worden gemaakt. En ook moeten alle betrokkenen bij het ontwerpproces dezelfde doelen en dezelfde oplossingen nastreven. Goede afspraken hierover kunnen de ruis in de communicatie verminderen en zorgen ervoor dat er een effectiever ontwerpproces ontstaat.

Circulaire afspraken vastleggen

Met de nieuwe leidraad ‘Circulair ontwerpen’ kunnen afspraken worden vastgelegd. Het gaat daarbij om afspraken die geschikt zijn voor de bouwsector in de breedte (woning- en utiliteitsbouw en GWW/infra), met, waar relevant, specificering naar de deelsectoren. En om afspraken die zich niet alleen richten op ontwerpers maar ook op alle andere rollen die een bijdrage leveren aan een circulair ontwerp en de realisatie daarvan. De afspraken met ontwerpers moeten voldoende vrijheid geven en geen belemmering vormen voor innovatie.

Zes ontwerpstrategieën

In de leidraad komen de volgende ontwerpstrategieën, in willekeurige volgorde aan de orde:
Ontwerpen voor preventie
Deze strategie richt zich op het voorkomen van het gebruik van producten, elementen of materialen door van het bouwwerk af te zien, verschillende functies slim te combineren of een andere oplossing te leveren.
Ontwerpen voor reductie van levenscyclusimpact
In deze strategie wordt de impact door circulair materiaalgebruik afgewogen door de consequenties voor de milieu-impact en milieuprestatie in de gebruiksfase en bij het einde van de levensduurinzichtelijk te maken.
Ontwerpen voor toekomstbestendigheid
Het ontwerp aanpasbaar maken voor toekomstige wensen en eisen staat in deze strategie centraal.
Ontwerpen met hergebruikte objecten
In deze strategie gaat het om het opnieuw gebruiken van bouwproducten of bouwonderdelen/-elementen, al dan niet na bewerking.
Ontwerpen met secundaire grondstoffen
Hierbij draait het om ontwerpen met grondstoffen die eerder zijn gebruikt of met reststromen van een ander product systeem.
Ontwerpen met hernieuwbare grondstoffen
Deze strategie gaat over het ontwerpen met zo veel mogelijk of uitsluitend bouwmaterialen uit hernieuwbare bron. Hernieuwbare grondstoffen worden geteeld, natuurlijk aangevuld of natuurlijk gereinigd.

Online presentatie van de leidraad op 1 juli: meld je aan!

Op donderdagochtend 1 juli van 9.00-11.15 uur presenteert het actieteam circulair ontwerpen van Platform CB’23 online de leidraad die ontwerpers helpt uniform circulair te ontwerpen. Aan het breed opgezette actieteam circulair ontwerpen van CB’23 hebben meerdere BNA leden input geleverd vanuit het perspectief van architectenbureaus. De leidraad draagt bij aan het streven van de architectenbranche om de duurzame ontwikkeling van de bouw in Nederland te versnellen. Bureaus kunnen zich gratis aanmelden via onderstaande link.